Nytt avtal med Net at Once

Nuvarande femårigt avtal med NAO (Net at Once) löper ut om ett år 2018-12-31. På samma sätt är det med tjänsteavtalen mellan medlem och TKF.

TKF:s styrelse har beslutat förnya avtalet med NAO med start 2019-01-01. Avtalet innehåller några nyheter, varav några redan gäller från kommande årsskifte, bl. a. förbättrat TV-paket till oförändrat pris. TKF Fiberförening har haft ett utmärkt samarbete med Net at Once i Växjö under de fyra år nätet varit i drift. Alternativen som styrelsen undersökt skulle också ge medlemmarna dyrare månadskostnad. Teknikbyte i samband med ev. byte av KO tar även viss tid i anspråk vilket undviks när vi slipper byta KO.

Nyheter från 2018-01-01

 • SAPPA Alltid (instegspaketet) kommer att ingå i det kollektiva TV-paketet redan från kommande årsskifte vilket gör det enklare att plussa på med nya kanaler / kanalpaket från SAPPA.
 • Nya kollektiva TV-paketet via TKF (inklusive SAPPA Alltid) till oförändrat pris. Nuvarande kvartalsfakturor är oförändrade även år 2018.
 • Det nya kollektiva kanalpaketet kommer att omfatta 22 st tv-kanaler varav 10 HD-kanaler (SVT1, SVT2, Kunskapskanalen, SVT24, Barnkanalen, TV4, TV12, Kanal 9, Kanal 11 och Discovery).
 • TKF-medlemmar som idag har tillvalet ”SAPPA Alltid” kommer ej att faktureras med start 2018-01-01 – ingen uppsägning krävs.
 • TKF-medlemmar kan från 2018-01-01 uppgradera sin router till subventionerat pris 995 kr plus frakt. Går däremot nuvarande mediaomvandlare (router) sönder under nuvarande eller kommande avtalstid byts den ut helt kostnadsfritt.

  Nyheter från 2019-01-01 gällande gruppavtal – prissänkning

 • Prissänkning – TKF-priset för Triple Play sänks från dagens 1065 kr till 956 kr och priset för Double Play – (utan TV) sänks från 780 kr till 758 kr per kvartal. I summorna ingår även TKF fiberförenings nätavgift 72,50 kr/månad; denna summa omfattar kostnader för bokföring/administration, avskrivning, försäkring, kostnad för el och SLA (serviceavtal för åtgärder vid fel i fibernätet).
 • Medlemmar som önskar ha möjlighet att välja internettjänster från ”öppet nät” kan göra det från 2019-01-01. För denna tjänst faktureras en engångskostnad om 595 kr plus kostnad för vald tjänst.
 • Bättre redundans via anslutning från Ljurhalla i Vårgårda kommun blev klar denna månad, vilket gör att driftsäkerheten ökar. Ett brott på nätet på grund av slarvig grävare ger inte så omfattande driftsavbrott när nätet kan ”matas” från fler punkter.
 • Fakturering sker som vanligt i förskott via e-post eller vanlig postgång en gång per kvartal.
 • Med fakturan för fjärde kvartalet ingår även den av TKF årsstämma beslutade medlemsavgiften.
 • Gruppavtalet innefattar ej företag, dessa kan teckna separat avtal med NAO.
 • Har ni funderingar eller frågor om avtalet, är ni välkomna att kontakta någon i TKF:s styrelse.

Åke Jansson

Enhällig stämma och reviderade stadgar

Måndag 2017-05-08 höll TKF sin årsstämma i Tärby Hembygdsgård.

Nitton medlemmar hade bänkat sig på plats denna mycket kylslagna vårkväll där man ibland såg någon snöflinga singla ner.

Styrelsens ordförande Åke Jansson inledde med en muntlig redovisning av året som gått och vad styrelsen har att arbeta med under innevarande år. Det mindre trevliga är att kostnadsökningar tvingar fram en höjning på 20 kr per månad från 1 juli i år. Vilket innebär att priset för internettjänsten 200–200 Mbit.s inkluderat IP-telefoni kommer att kosta 260 kr/månad. Internet 1000 -1000 går att beställa via Net at Once och kostar 199 kr extra per månad. Åke informerade vidare att SAPPA även har kanalpaket med playtjänster.

Styrelsen kommer efter sommaren att förhandla med Net at Once om kommande avtalsperiod. För att undvika ett par dagars avbrott vid bytet av KO är det fördelaktigt om vi kan komma fram till ett bra avtal med Net at Once och undvika driftsstopp i nätet. Styrelsen har fått indikation på att en avtalsförlängning innebär att det kollektiva TV-paketet inkluderar kanalpaketet ”SAPPA Alltid” utan nuvarande kostnad 49 kr. Samverkan med övriga fiberföreningar i Sjuhärad gör att vi lätt kan se om det finns alternativa leverantörer som är bättre alternativ.

Senaste året har intresset ökat från de fåtal fastighetsägare som fortfarande saknar fiberanslutning. Sex nya anslutningar tillkom under år 2016 och fler är på gång detta år.

I Tärby och Komlösa telestationsområden släckte Telia ner det gamla kopparnätet den 1 maj (2017) efter att ha varit i drift sedan 1930-talet. I detta område återstår idag endast några enstaka hushåll som saknar fiberanslutning.

Den formella delen av stämman leddes av Magnus Liedberg som valdes till stämmans ordförande. Resultatet för år 2016 redovisade en mindre vinst (ca 41000 kr) efter två års förlustresultat och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Enhälligt beslutade stämman enligt styrelsens förslag att revidera nuvarande stadgar där den största förändringen gäller möjligheten att enklare ändra stadgarna. Stämmans beslut innebär att det endast krävs ett stämmobeslut där två tredjedelar av de röstande medlemmar tillstyrker ändring.

I de nya stadgarna står det nu tydligare att medlem som inte önskar kallelse med e-post när som helst kan kräva få kallelsen skriftligt i sin postlåda.

För att minimera kostnader är det en stor fördel om flertalet medlemmar väljer kallelse via e-post.

Styrelsen fick en mindre förändring där nyval av Staffan Göransson ersatte Roland Karlsson ”Rolle” som funnits med i ordinarie styrelse från start.

Snarast stämmoprotokollet är justerat finner ni det under fliken ”protokoll och stadgar”.

Åke Jansson (omvald ordförande) telefon 0705 424865 eller 033-265500

Rångedala info tisdag 28/2

Boende vid Trafikverkets väg vid Gretlandavägen (Rångedalaskolan) och Varnumsvägen har fått en inbjudan till Rångedala Sporthall i sina postlådor (hoppas att jag inte missat någon….). Vi informerar er som idag saknar fiberanslutning vid dessa två vägar för att få en mer rationell hantering av nya anslutningar.
Samordning kring schakttillstånd och utsättning av elnät underlättas på så sätt, samtidigt som kostnader blir lägre. Minst fyra fastighetsägare har redan varit intresserade att få fiber till sina villor i detta område.
Mikael och Åke finns på plats i Sporthallens kafé kl 18.00 där vi berättar mer om fibertjänster (internet, telefoni, TV) och anslutningskostnader.

Hjärtligt välkomna!

Åke Jansson

1 Juli pris upp 20 kr/månad

TKF styrelse har vid sitt senaste styrelsemöte beslutat höja avgiften för internettjänster med 20 kr per månad från 1 juli beroende av att kostnad för SLA-avtal inte är kostnadsfritt längre. I fakturan för nättjänster finns inbakat nätavgift för driften av nät (avskrivning, fakturering, bokföring, serviceavtal = SLA, försäkring, el, administration). Denna kostnad/nätavgift har tidigare varit 50 kr/månad och blir efter höjningen 70 kr per månad.

Prishöjningen är nödvändig för att få ekonomin att gå med plusresultat och plusresultat är ett krav från Skattemyndigheten. Utan en mindre vinst riskerar TKF återbetalning av lyft moms (ca 1,5 mkr) under vår byggtid.

Prishöjningen innebär att fakturan för kvartal tre höjs från 720 kr till 780 kronor (lika med höjning av 20 kr/månad). Kostnaden 780 kr avser internet 200 – 200 Mbits + telefoni. TV-kostnad är oförändrad.

Åke Jansson