Begär rättelse av Telia-fakturor

Se upp med fakturor från Telia, de har felaktigt fakturerat uppsägningsavgift 451 kr. Fick själv en e-faktura för en vecka sedan som var felaktig. Loggade in på ”mina sidor” och anmärkte på felet och fick idag (15 jan) ny e-faktura där summan var krediterad.
Det är Telia som har gjort felet, därför måste ni vända er till detta företag för att få rättelse.

Åke Jansson – TKF

Några har upplevt försämrad samtalskvalité

Det finns några medlemmar som observerat att kvalitén på telefoni efter övergång till IP-telefoni är försämrad på följande sätt.
1. Upplever en viss tidsfördröjning, liknande den när man pratar med någon utomlands eller långt bort. Känns som om man nu mer talar i mun på varandra än med gamla kopparn.
2. Tycker att det kontinuerligt är korta avbrott i samtalen, uppskattningsvis på någon enstska millisekund.
NetAtOnce support ger följande svar efter att de fick reda på problemet.
– ”Vi gjorde under gårdagen (9 jan.) en ändring som kan ha avhjälpt problemet framöver, men träffar ni på dålig samtalskvalitet framöver så hänvisa de enskilda kunderna till vår support som tidigare. Fortsätt dock gärna att rapportera det till oss då det är något våra tekniker gärna vill ha feedback om!”
Support kontaktas via telnr 0771-404400, de har öppet helgfria vardagar.

Åke Jansson.

8 jan 2014 – officiell invigning av TKF Fibernät

8 januari 2014 blev historisk då TKF-styrelsen tillsammans med inbjudna representanter för Borås Kommun och medhjälpande företag celebrerade fibernätets start.
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson framförde kommunens tack till alla som medverkat i detta infrastrukturarbete. Tillsammans med Centerpolitikern Kerstin Hermansson knöt Ulf samman ett band för att symbolisera att berörda byar i Tärby med omnejd nu verkligen är uppkopplade till omvärlden med senaste fiberteknik. Inbjudna gäster kunde vid inledningen se det av Christer Kalén och Linus Andrén välarrangerade bildspelet som återspeglade två års händelser i vår fiberförening. Gästerna fick avnjuta en fantastisk god ungersk Gulachsoppa som Tärby-kocken Josef Jönnerman tillagat.

TKF:s ordförande Åke Jansson framförde ett stort och varmt tack till representanter för Borås kommun, Eltel Network och LBC Borås, Länsstyrelsens Skara, VG-Regionen, Vattenfall, Rångedala Sporthall och Tärby Fritidsförening. Samtliga markägare och väghållare som berörts av ledningssträckningen fick en stor eloge, utan deras förståelse och välvilja hade projektet varit omöjligt att genomföra. Fiberföreningens egen nyckelperson Mikael Lönnblad medlem och projektör fick ett speciellt hedersomnämnde för sina insatser.

Tanken är att vi vid kommande årsstämma kompletterar bildspelet med foton tagna från denna officiella invigningsceremoni så ni alla kan bli delaktiga i firandet av vårt fibernät.

Kerstin, Ulf och Åke

Länk till BT:s artikel om invigningen: http://www.bt.se/nyheter/boras/%284098816%29.gm

Orsak till problem vid byte till IP-telefoni

Några av er har fortfarande problem vid portering av sin fasta telefon.
Vid min kontakt med NetAtOnce visar det sig att problemet hänger samman med att personnumren ej stämmer överens. Telefonen har tidigare varit skriven på sambo, maka – makes namn och personnummer och det måste vid överföring vara samstämmigt för att Telia skall tillåta portering.
Har ni fortfarande inte fått er telefon porterad ring då NetAtOnce kundsupport telnr. 0771-404400 så löser de ert problem.
När telefon via fiber är klar ser du detta genom att indikatorlampan för fast tele lyser med fast sken (slutar att blinka). Koppla då in er fasta telefon via det gröna Tele 1 uttaget (uttag nr 2 från vänster sett).

Med vänlig hälsning, Åke Jansson