Med ljus i fibernätet sedan 17/12 2013

Tärby kyrka – den äldsta anslutna byggnaden i föreningen.

Tärby kyrka från 1200-talet – den äldsta anslutna byggnaden i föreningen.

(Under flik ”Om fiberbredband” hittar du viktiga telefonnummer för support)

TKF Fiberförening i driftsläge den 17 december 2013
som nr ett i Borås kommun!

Historik och kort fakta

Föreningens fibernät omfattar ett antal byar mellan Rångedala och Borgstena. Namnet TKF kommer från en förkortning av Tärby, Komlösa, Finnekumla som var det först tänkta området. Området växte senare och omfattar även en del fastigheter i Varnum och Fänneslunda i Ulricehamns kommun. Därmed blev även det första glesbygdsområdet i Ulricehamns kommun uppkopplat med fiber från sin västra grannkommun Borås.     Första informationsmötet, för att initiera bildande av fiberföreningar, i Borås kommun arrangerades av IT-strateg Johannes Adolfsson. Det historiska mötet ägde rum i Tärby Hembygdsgård den 28 november 2011. En interimsstyrelse bildades något senare den 3 december och TKF Fiberförening Ekonomisk förening registrerades i Bolagsverket dagen före julafton den 23 december. Första ordinarie stämma med medlemmarna hölls i Kyrkans Hus i Fristad den 8 april 2012.

Stora delar av kanalisationen gynnades av att fiberdragningen gick att samförlägga med Vattenfalls nedgrävning av elledningar som startade i slutet av mars månad 2012.

Eltel Network AB, med platskontor i Borås, byggde under år 2013 – föredömligt och helt planenligt – färdigt fibernätet. TKF har drifts- och jouravtal med PEMA i Vårgårda, vilket känns tryggt om till exempel en fiberkabel grävs av eller om andra problem leder till driftsavbrott. Nätet driftsattes den 17:e december 2013 av NetAtOnce som är vår kommunikationsoperatör. Tack vare stor ideell insats har nu drygt 250 medlemmar en snabb fiberuppkoppling (1000 Mbit.s) till låg kostnad. Vi beräknar att medlemmarnas ideella arbete och berörda markägares gratisupplåtelse av mark sänkt byggkostnaden med c:a 1 miljon kronor. TKF Fiberförenings lyckade infrastruktursatsning gynnades starkt av stor och enig uppslutning kring projektet. Borås Kommuns politiska beslut att satsa på fiberföreningar och Jordbruksverkets ekonomiska stöd till fiber i glesbygd ligger som garant för landsbygdens fiberutbyggnad. För nytillkommande anslutningar ges inget statligt ekonomiskt stöd, därför blir det alltid mer kostsamt att ansluta enstaka fastigheter i efterhand.

Mer fakta

TKF Fiberförening har (2021-10-01) 252 anslutningar varav några icke aktiverade. Total schaktlängd i nätet är c:a 7 mil, i schakten finns det drygt 10 mil optoslang med fiberkabel.

Borås kommuns idag 14 fiberföreningar har en samverkansorganisation som arrangerar gemensamma möten som syftar till ökad kunskap och framtida gemensam upphandling av tjänster. Helt säkert betyder en stabil fiberuppkoppling att fler upptäcker fördelen med att bo i ett vackert landskap utanför tätortens larm och stress. Att en bra anslutning via fiber höjer värdet på fastigheten är ännu ett plus.

Leader