Hitta din TKF-faktura

TKF fakturerar kostnad för tjänster via e-post, som är det ekonomiskt bästa alternativet. Den som vill kan få sin faktura med posten men det medför en extra kostnad. Missar du fakturan beror det som regel på att den har hamnat i mejlboxens skräppost och går att leta upp i denna.

Vill du kontrollera om du betalt den senaste fakturan, logga då in på ”Mina sidor” på NetAtOnce hemsida:

Inloggningsuppgifterna för ”Mina sidor” står på varje faktura.

Väl inne på ”Mina sidor” hittar du uppgifterna under rubriken ”fakturering”.

Kom ihåg att du betalar för tjänsterna till TKF Fiberförening i förskott en gång per kvartal.

Åke Jansson

TKF-faktura med prishöjning

I dag 2 juni bör mejlfakturorna kommit till alla TKF-medlemmar. Fakturan skall vara betald senast 1 juli. Som vi meddelat tidigare på denna sida och med kallelsen till årets stämma som hölls 8 maj har föreningen på grund av ökade driftskostnader tvingats höja månadsavgiften med 20 kr. Per kvartal blir det 60 kr totalt. Kostnad för internet 200 – 200 Mbit.s tre månader höjs därför till 780 kr som ni ser på fakturan ni fått.

Åke Jansson

1 Juli pris upp 20 kr/månad

TKF styrelse har vid sitt senaste styrelsemöte beslutat höja avgiften för internettjänster med 20 kr per månad från 1 juli beroende av att kostnad för SLA-avtal inte är kostnadsfritt längre. I fakturan för nättjänster finns inbakat nätavgift för driften av nät (avskrivning, fakturering, bokföring, serviceavtal = SLA, försäkring, el, administration). Denna kostnad/nätavgift har tidigare varit 50 kr/månad och blir efter höjningen 70 kr per månad.

Prishöjningen är nödvändig för att få ekonomin att gå med plusresultat och plusresultat är ett krav från Skattemyndigheten. Utan en mindre vinst riskerar TKF återbetalning av lyft moms (ca 1,5 mkr) under vår byggtid.

Prishöjningen innebär att fakturan för kvartal tre höjs från 720 kr till 780 kronor (lika med höjning av 20 kr/månad). Kostnaden 780 kr avser internet 200 – 200 Mbits + telefoni. TV-kostnad är oförändrad.

Åke Jansson

TKF Årsredovisning 2015

Årsredovisning TKF 2015.pdf

Årsredovisning, förvaltnings och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015.

I resultatet för år 2015 redovisas ett underskott 30.510 kr och tillsammans med underskottet för år 2014 är det fonderat underskottet 36.673 kr. Styrelsens förslag i enlighet med kallelsen att fakturera 200 kr i årlig medlemsavgift stärker resultatet för år 2016 med ca 40.000 kr och kommer därmed att ge fiberföreningen ett litet överskott.

Medlemsavgiften 200 kr avses ske i samband med fakturering av tjänster för kvartal fyra.

Finns det frågor om årsredovisning och revisionsrapport vänder ni er till undertecknad eller till någon i styrelsen. Mer info om redovisningen lämnas på årsstämman tisdag 3 maj (start kl 19.00) i Tärby Hembygdsgård.

Åke Jansson – ordförande TKF Fiberförening Ekonomisk förening

Nya fiberanslutningar, info

TKF är öppet för nya anslutningar inom befintligt verksamhetsområde.
De fastighetsägare som i efterhand önskar fiberuppkoppling är välkomna att vända sig till styrelsen.
Ett ungefärligt kostnadsförslag tas därefter fram.
Startkostnad insats (vid årsstämma beslutad insatsavgift 14.500 kr) som är lika för alla medlemmar i TKF. Kostnad för router (mediaomvandlare) 2.500 kr tillkommer.
Beroende på terräng (grävförhållande), egen arbetsinsats och avstånd till närmaste optoskåp tillkommer verklig anslutningskostnad.
Principen är att nya anslutningar ej får bli en ekonomisk belastning för befintliga medlemmar.
Samordning av ett flertal nya anslutningar gör att kostnadsbilden kan bli mer gynnsam.
Räkneexempel beräknad kostnad, det anslutna huset ligger högst 100 meter från optoskåp och har en befintlig optoslang vid tomtgräns (fastighetsägaren gräver själv över tomtmark) ca 20.000 kr (insats 14.500 kr plus 5.500 kr inkl. moms).
Saknas optoslang vid tomtgräns måste ny grävas ner i mark från optoskåp, beroende på terrängförhållande varierar grävkostnad från ca 35 kr / m. till upp mot 120 kr / m.
Efter aktiverad anslutning är kostnad för internet 200 Mbits (upp och nerladdning) och telefoni 240 kr per månad. Önskas TV-paketet (grundpaket) 18 kanaler (inkluderar SVT HD) tillkommer en avgift på 95 kr per månad.
Eventuellt kan månadsavgiften justeras beroende på ändrade momssatser mm.
Månadspriset för internet med denna hastighet är mycket konkurrenskraftigt, prisavtalet TKF tecknat med vår kommunikationsoperatör gäller till och med december 2018.

Har ni fler frågor eller funderingar kontakta gärna undertecknad.

Åke Jansson, ordf. TKF
ake.j@nsson.nu
telnr. 070 – 542 48 65.