På projekteringstur i fiberland med Mikael

På torsdag eftermiddag / kväll (24/5) gjorde undertecknad tillsammans med vår projektör Mikael ytterligare en tur i vårt Fiberland. Att hitta en bra sträckning av fibernätet i den branta och svåra terrängen vid Fänneslundavägen via Väd – Boarp till Solberga kan för en lekman te sig svårt. Att få träffa markägarna på plats och lyssna på deras kunskap om landskapet är ovärderligt, visade det sig nu precis som vid tidigare rekognosceringsturer. Att fler fastighetsägare i närheten av Solberga nu funderar på att ansluta sig gör att kostnaden för fiberföreningen kan bli lägre på denna sträcka. Minnen från ca 25 år sedan när er ordförande på hösten var med och drev hem betesdjuren från Fänneslunda Säteri till Boarp gjorde att vi hittade en alternativ väg och på så sätt slipper gå via landsvägskurvan med alla stora ormbunkar. Vår projektör Mikael kunde nöjt konstatera att i stora drag är nu nätdragningen på kartan klar. För dimensionering av skåp mm är det nu viktigt att boende som funderar på anslutning hör av sig, det blir alltid dyrare att i efterhand göra ändringar.
Hör gärna av er till:
Åke Jansson / ake.j@nsson.nu
Ordf. TKF Fiberförening.

Sex månader går fort ….

På sex månader har vi sett hur en handlingskraftigt antal boende i Viskans dalgång av Borås kommuns nordöstra del lyckats förändra sin egen infrastruktur. Den 28 november hölls det första informationsmötet i en fullsatt Tärby Hembygdsgård som blev uppstarten till TKF Fiberförening. Undertecknad ordförande konstaterar nu att vi på denna korta tid fått hela bygdens stöd, alla tacksamma ord och ryggdunkningar vittnar om detta.               Glöm nu inte att hela styrelsen har gjort och gör ett jättearbete, de behöver få del av er tacksamhet. Att det i dagens samhälle med endast ideella krafter går att förändra en bygds utveckling tycker jag är helt fantastiskt. I Rångedala ser ni nu hur våra fiberrör, via samförläggning med Vattenfalls el, närmar sig Viskan vid Öna by (nu ligger rör under ån). På samma sätt samförlägger inom kort Vattenfall el / fiberrör även på några sträckor i Komlösa och Tärby.                                                                                                 Styrelsens arbete för att få en bra kommunikationsoperatör för vårt nät har startat, vi har nu en bokad träff med Telia den 20 juni. Tidigare har Borås Stads Splitvision presenterat sitt utbud av tjänster men som alltid är det pris och kvalité på utbud som slutligen får avgöra valet.                                                                                                                    Första insatsbetalningen pågår och nya anslutningsavtal skrivs fortfarande, troligen passerar vi en miljon kronor om några dagar.                                                                Anade du den utvecklingen av vår bygd för ett halvår sedan?

Åke Jansson / ordförande TKF Fiberförening.

Tack alla, nu ca 900000 kr i insatser.

Vi kan nu konstatera att föreningens ekonomi är tryggad genom medlemmarnas anslutningsavgifter.
Vi upptäcker att några medlemmar missuppfattat och trott att det kommer ett inbetalningskort.
Det är därför inte för sent att ”Hoppa på Fibertåget”, styrelsen har beslutat att ingen förseningsavgift utgår på grund av vår otydlighet.
Inbetalning av första del av anslutningsavgift, 6000 kr, skall ske till bankgironummer 832-9724 (skriv er fastighetsbeteckning som meddelande).

Viktigt att göra betalningen så fort som går för att inte missa någon fastighet i projekteringen.

Anmäl om ni missat skriva anslutningsavtal!

Vi vill än en gång informera boende i Rångedala som berörs av Vattenfalls arbeten att omgående meddela oss om ni i nuläget glömt att skriva anslutningsavtal.
Allt för att projektören skall få tid att förbereda anslutningsskåp och det antal fibrer som erfordras.

Ni kan ringa ordföranden Åke Jansson på telnr . 0705 424865.