Oktober – Upphandling pågår mm, anbudstiden förlängd

Som ni alla sett har nu stora delar (närmare tre mil) av de sträckor med optoslang som erfordras hamnat under jord (kanaliserats) tillsammans med Vattenfalls elkablar.
Nätet är projekterat av Eltel vars Mikael har gjort ett fantastiskt arbete.
Han har varit glad, trevlig och lättillgänglig vid alla de hundratals tillfällen som undertecknad kommit med frågor och får här ett särskilt tack för sina insatser.
TKFs styrelse har, för att få den förnämliga möjligheten att samförlägga våra slangar tillsammans med elkablar, vid många tillfällen varit utsatt för stor stress men med kämpaglöd har vi bemästrat de flesta situationer.
Nytt på vår hemsida är en ny flik märkt Anbud, där kan entreprenörer gå in och tanka upp alla uppgifter som krävs vid ett anbudsförfarande.
Entreprenörer har redan varit inne och ”nosat” på underlaget, senast den 2013-01-07 (på begäran har anbudstiden förlängts av styrelsen) skall anbuden vara TKF tillhanda. Därefter skall vi granska deras anbud för att finna den mest lämpade för uppdraget. Det är inte enbart lägsta pris som då gäller det är också kvalitet som blir viktigt vid val av entreprenör.

Det tar rejält med tid att med vanligt ADSL ladda hem dessa uppgifterna under fliken Anbud, enligt vår vice ordförande Tommy Källmark tog det hans dator 42 minuter..
Med Fiberbredband och 100 Mbit per sek skulle samma uppladdning ta sju sekunder om tekniken är den rätta på båda sidor – 7 sekunder mot 42 minuter ett rejält tekniksprång.
Här en länk för er som vill lära mer om denna snabba ”motorväg”
http://web.forret.com/tools/bandwidth.asp?speed=100&unit=Mbps
Ger en fin bild av vilken förändring ett byte till fiberteknik åstadkommer.
Vattenfalls grävarlag är nu snart klara, återstår lite i Komlösa och i Gravryd.
Styrelsens arbete i vinter är nu att ta fram kartmaterial till alla markupplåtelseavtal.

En anvisning till fastighetsägare vad gäller nedgrävning av slang på egen tomt kommer inom kort att läggas ut på hemsidan.
Men en lugnare period inträder nu som blir så välbehövlig för oss i styrelsen.

MVH / Åke Jansson ordf. TKF