Sommar – glöm inte…

Sommartider är oftast semestertider med bad och värme och plötsligt ett kraftigt åskoväder. Glöm inte koppla från känslig el om ni åker bort, onödigt att datorer. mediaomvandlare eller i värsta fall hela huset brinner ner för att du missat denna lilla åtgärd.

Senast 30 juni skall även din faktura för kvartal tre vara betald, gör gärna en koll för att inte riskera påminnelseavgift. Min egen koll i dag visar att de flesta har betalat men några betalningar saknas på kontot.

Sluttjatat för denna gång – njut nu av en skön och välbehövlig semester och avkoppling i hängmattan.

Eder ordförande  – Åke Jansson

Nätbrum i telefon

På senaste stämman framkom att en medlem hade nätbrum i telefon, vi har full förståelse för medlemmar som får problem och gör därför allt för att utreda vad som är orsaken.

KO (kommunikationsoperatör) NetAtOnce har inte hittat något som orsakar brummet / surret i sin utrustning. Eltel som byggt nätet svarade att telefonproblemet ej kan bero på fel i fibersvetsar eller på grund av installationsfel.

I TKF fiberförenings styrelse har vi ett antal resurspersoner, denna gång fick  Markel Bertilsson angripa problemet, hans profession är mätteknik av elektronik. Markel tror sig funnit felet, i mejl skriver han följande:
”Det är med stor sannolikhet nätbrum pga jordslingor i tv- och videoinkopplingen. Jag satte en separat jordledning från tv:ns chassie till ett jordat uttag. Då försvann brummet”.      TKF har ytterligare en data och elektronikexpert Linus Andrén i styrelsen som svarade följande på Markel,s besked: ”Han är en klippa Markel, det är inte ovanligt att viss elektronik gör precis så här.”

Kanske finns någon mer medlem i TKF (eller andra fiberföreningar, många följer TKF hemsida) som har problem med störningar. Gör då en kontroll av er egen elektronik, är den inte korrekt jordad kan det vara en orsak till störningar.

Åke Jansson

Stämman 16 juni 2015

Vid TKF årsstämma 16 juni infann sig 22 röstberättigade medlemmar som bjöds på enklare fika och även kunde se samma dags nystartade solcellspaneler som nu genererar ström till Tärby Hembygdsgård och indirekt till TKF fibernät. Vid stämman valdes Markel Bertilsson in som ny styrelsesuppleant efter ”Sussie” Dahlqvist som avsagt sig omval, tack alltid glada och engagerade Sussie för allt ditt engagemang!

På stämman röstade samtliga ja för en stadgeförändring som ger framtida markersättning till fastighetsägare som har stamnät med ledningsrätt på sin mark om fibernätet säljs, eventuell försäljning får enligt stödregler ske tidigast år 2021.

Under punkten övriga frågor fick styrelsen i uppdrag att omgående lösa långvarigt problem hos en medlem med både fakturaproblem och brus i telefon. Arbetet är påbörjat och förhoppningsvis helt utrett och klart under kommande vecka.

Stort tack till Lotta Liedberg som så förtjänstfullt ledde årets stämma.När stämmoprotokoll är justerat kommer det ut på denna hemsida.

Fredag 26 juni kl 14 är alla välkomna till officiell invigning av Tärby Fritidsförenings solcellsanläggning och den med Kyrkans hjälp utbyggda parkeringsplatsen, denna parkering betjänar också besökare till kyrkan som saknar egen parkeringsplats. När alla goda krafter samverkar når vi avundsvärt goda resultat ute i våra mindre byar.Ι

Program vid solcellsinvigning

  • 14:00 Gästerna hälsas välkomna (Markel, alt Per) Kort bakgrund
  • 14:05 Åke berättar om parkeringsplatsen
  • 14:10 Kyrkans företrädare klipper bandet vid trappan ner till parkeringsplatsen.
  • Underhållning av Elin
  • 14:20 Åke, berättar om Tärbysol
  • 14:30 Tom trycker på knappen som sätter igång solcellerna. Säger några ord om hur kommunen tänkte
  • Underhållning av Elin
  • 14:45 Så fungerar solceller – information från leverantören
  • 14:55 Ny batteriteknik, typ Tesla (Johannes Adolfsson, kommunen)
  • 15:00 Markel alt Per tackar för allt stöd och bjuder in till förfriskningar

Hör av er om något verkar oklart, önskar er alla en fin sommar – Åke Jansson (TKF ordf.)