TKF årsstämma 16 juni

Kallelse till årsstämma tisdag 16 juni 2015, kl 18.00 i Tärby Hembygdsgård.

Stämman behandlar punkterna i enlighet med stadgarna.

Styrelsen har ett förslag till stadgeförändring under punkt 15 på föredragningslistan, gäller ett tillägg till upplösningsparagrafen:
”Vid föreningens upplösning genom försäljning till extern köpare och där de fiberanslutnas medlemskap och ägande avslutas skall föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser enligt §6. Före denna fördelning sker ska dock markägare som inte tidigare fått ekonomisk kompensation för upplåtelse av mark till stamledning ersättas med en schabloniserad meterersättning vars nivå fastställs av föreningens styrelse. ”
OBS, TKF fibernät får ej säljas till extern köpare förrän tidigast år 2021.

Samtliga röstberättigade medlemmar hälsas välkomna, registrering sker vid ankomst, vi bjuder på lättare fika.

Kallelse kommer också att ske via e-post till röstberättigade medlemmar.

TKF Styrelse / Åke Jansson ordf.

Sverige fibertrea i världen

Jämför man med övriga världen är Sverige det tredje mest fiberuppkopplade landet i världen (41 %). Det är bara Japan (72 %) och Korea (66 %) som slår oss. Grannarna Norge och Danmark har endast 20 % fiber, Finland låga 3 %. Tillväxttakten i Sverige är 17 % i jämförelse med Spanien (109 %) och Frankrike (69 %) som växer snabbast i Europa. Tillväxten i Sverige innevarande år (2015) har stagnerat på landsbygd, byråkratins triumf kanske.

Kan vara en nyttig kunskap när media kritiserar svensk uppkoppling.