Protokoll & stadgar

Protokoll-Stämma-TKF-2017-05-08

Konstituerande styrelsemöte protokoll TKF 2017-05-08

Protokoll konstituerande möte 2016-05-03

Protokoll Stämma TKF 2016-05-03

Protokoll konstituerande 150616-4

 Protokoll Stämma TKF 2015-06-16

Protokoll – Konstituerande styrelsemöte 2 juni 2014.(justerat)

Protokoll Stämma TKF 2014-06-02

Konstituerande styrelsemöte TKF protokoll 2013-04-08

Protokoll Stämma TKF 2013-04-08 (godkänd av justeringsmän)

Stämma TKF Fiberförening 2012-04-04
Konstituerande styrelsemöte TKF 2012-04-04 i Fristad.

Protokoll från styrelsemöte den 12 mars 2012
Protokoll TKF styrelsemöte i Rångedalahallen

Protokoll från styrelsemöte den 1 mars 2012
Protokoll för styrelsemöte med TKF Fiberförening den 1 mars

Protokoll från styrelsemöte den 26 februari 2012
Styrelseprotokoll TKF 2012-02-26

Protokoll från styrelsemöte den 5 februari 2012
Styrelseprotokoll TKF 2012-02-05

Protokoll från styrelsemöte den 9 januari 2012
TKF styrelseprotokoll 2 2012-01-09

Protokoll från konstituerande styrelsemöte lördagen den 3 december 2011
Interimsstyrelsens konstituerande sammanträde TKF 2011-12-03

Protokoll från konstituerande föreningsstämma, lördagen den 3 december 2011
Konstituerande föreningsstämma – Tärby-Komlösa 2011-12-03

Stadgar (protokollförda och justerade samt registrerade av Bolagsverket 2017-06-09 )
Stadgar TKF enhäligt antagna vid stämman 2017

Historiska stadgar (protokollförda och justerade) – ej längre gällande, se nya ovan!

TKF Fiberförening reviderade Stadgar 2015-06-16
Reviderade stadgar 2012-03-04 efter kontroll av jurist.
Tärby Fiberförening stadgar antagna 2011-12-03