TV-problem

TKF märker nu att det uppstår en del TV-problem som Sappa support inte alltid lyckas lösa. När detta sker vill jag få vetskap om detta – jag för då vidare problemen till min specielle kontaktperson som är till för Net at Once kunder.

Med vänlig hälsning
Åke Jansson – telefon: 0705-424865 eller mejl: ake.j@nsson.nu

TKF Årsstämma 12 maj

TKF Fiberförenings röstberättigade medlemmar kallas till ordinarie årsstämma den 12 maj kl. 19.00.
Plats Tärby Hembygdsgård
Ärende: enligt stadgar

På grund av rådande Coronapandemi uppmanas medlemmarna att sprida ut sig i möteslokalen för att minimera smittorisk och ej att hälsa i hand.
Utförligt stämmoreferat presenteras efter stämman på denna hemsida.
Medlemmarna har alltid möjlighet att kontakta mig som ordförande eller övriga i styrelsen angående frågor ni önskar TKF-styrelsen skall behandla.
Kallelse till stämman har skett via mej 25 april, meddela TKF snarast eventuellt byte av mejladress.

Åke Jansson / TKF ordförande. Telefon 033-265500, e-post: ake.j@nsson.nu

VIASAT Film fritt en vecka till

Du som har SAPPA TV-paket via TKF Fiberförening får tillgång till hela kanalpaket Viasat Film denna vecka 9-15 mars plus ännu en vecka gratis till den 22 mars. Se alla Bond-filmer, Spiderman, RIG 45 Heder, Älska mig och mycket mer.Du hittar filmerna på kanalplats 110 till 114.

Åke Jansson