Faktura inkluderar medlemsavgift 200 kr

Fakturan från TKF Fiberförening för fjärde kvartalet som kom med mejl 7/9 består denna gång även av en medlemsavgift för år 2016 på 200 kr helt i enlighet med beslutet på TKF års stämma. 03-05-2016. Fakturans förfallodag är 30/9.

Protokollet från stämman finns att läsa i sin helhet under fliken protokoll och stadgar.

Med vänlig hälsning – Åke Jansson