Bra Besked för TKF – Bredbandsmiljard till modernt bredband i hela landet

Glädjande besked för TKF medlemmar

Annie Lööf, Anna-Karin Hatt och Eskil Erlandsson presenterade idag regeringens fortsätta satsning på bredband i hela landet. I kommande budget satsas ytterligare 600 miljoner på utbyggnaden. Den totala bredbandssatsningen för perioden 2012-2014 är, tillsammans med redan beslutade satsningar, därmed uppe i 1,1 miljard kronor.

Hälsar en belåten fiberordf

Åke Jansson