TKF årsstämma 2016-05-03

Kallelse till årsstämma tisdag 3 maj 2016, kl 19.00

Plats: Tärby Hembygdsgård.

Stämman behandlar punkterna i enlighet med stadgarna Kallelse 2016-05-03
Samtliga röstberättigade medlemmar hälsas välkomna, registrering sker vid ankomst.

Kallelse kommer även att ske via e-post till röstberättigade medlemmar. Anmäl till undertecknad om ni har ny e-postadress.

TKF Styrelse / Åke Jansson ordf. Telefon 0705-424865.