Eltel är TKF-säkerhet

Styrelsen har efter upphandling beslutat att Eltel med platskontor i Borås även fortsättningsvis ombesörjer säkerheten i fibernätet. Sker ett stort avbrott i fibernätet garanterar avtalet att felavhjälpning påbörjas inom fyra timmar. Styrelsen är ansvarig för att fibernätet håller hög driftsäkerhet, därför är det tryggt att ha tillgång till ett larmnummer som går att nå dygnets alla timmar året om. TKF har under de dryga tre år nätet nu varit i drift (via garantierna från Eltel som också byggt nätet) enbart goda erfarenheter av servicen från Eltel i Borås. Det nya serviceavtalet är ett-årigt och löper vidare om inget av parterna säger upp det tre månader före avtalsårets utgång.

Åke Jansson

TKF årsstämma 2016-05-03

Kallelse till årsstämma tisdag 3 maj 2016, kl 19.00

Plats: Tärby Hembygdsgård.

Stämman behandlar punkterna i enlighet med stadgarna Kallelse 2016-05-03
Samtliga röstberättigade medlemmar hälsas välkomna, registrering sker vid ankomst.

Kallelse kommer även att ske via e-post till röstberättigade medlemmar. Anmäl till undertecknad om ni har ny e-postadress.

TKF Styrelse / Åke Jansson ordf. Telefon 0705-424865.