Inställningar e-postprogram

En liten notis angående vilka inställningar som ska användas för e-postprogram, på förekommen anledning.

Nedanstående gäller inställningar för e-postklienter såsom Apple Mail, Windows Live Mail, Thunderbird med flera e-postprogram där e-posten laddas hem till din dator (platta e.d.) och därefter går att läsa utan att du har internetuppkoppling. Om du går in på en webbsida såsom gmail.com eller outlook.com för att läsa din e-post påverkas du inte av detta (för webbaserad e-post krävs endast en fungerande internetuppkoppling och en webbläsare).

Inställningarna avser netatonce-adresser

De inställningar för e-postklienter som Net at Once beskriver på sin supportsida http://netatonce.se/support/epost avser endast de e-postadresser som man kan få från dem, alltså sådana som slutar på @netatonce.net. Om man har en e-postadress som slutar på något annat än @netatonce.net fungerar inte dessa inställningar. De inställningar du behöver göra hittar du då istället hos leverantören av just din e-postadress.

Utgående post

Man ska enligt uppgift tidigare ha kunnat skicka e-post genom Net at Onces SMTP-server (inställningen för utgående post i ditt e-postprogram), även om man haft en annan e-postadress än deras, men detta är sedan någon tid tillbaka inte möjligt.

Om du inte längre kan skicka e-post från ditt e-postprogram (och du inte har en e-postadress från netatonce), kontrollera att det inte står smtp.netatonce.net i inställningen för smtp-server. Om det gör det behöver du istället leta fram och mata in de inställningar (smtp-server och port-nummer) som leverantören av din e-postadress anger att du ska använda.

Andreas J.

Fiber eller mobilt nät

I Ny Teknik fann jag svar på frågan många ställer idag – om fiber kontra mobil lösning ”Bör man invänta 5g i stället för fiber?”

Fredrik Tufvesson, 5g-expert och professor i radiosystem vid Lunds tekniska högskola, Björn Berg, informatör på Telia Sonera, och Patrik Nilsson, nätexpert på Telenor i Sverige, ger svar.

Nej, svarar alla tre.

– Mobilkommunikation är ett bra komplement. Men fiber kommer – för överskådlig framtid – att ha högre kapacitet. Vänta inte på 5g, uppmanar Fredrik Tufvesson.

– En fördel med fiber är att man får den hastighet man köpt, i alla fall nästan. I mobilnäten varierar det, säger Patrik Nilsson, nätexpert på Telenor.

– Blir man erbjuden fiber, så tveka inte, säger Björn Berg på Telia, som liksom Telenor säljer både fiber och mobilitet.

Åke Jansson

Nya fiberanslutningar, info

TKF är öppet för nya anslutningar inom befintligt verksamhetsområde.
De fastighetsägare som i efterhand önskar fiberuppkoppling är välkomna att vända sig till styrelsen.
Ett ungefärligt kostnadsförslag tas därefter fram.
Startkostnad insats (vid årsstämma beslutad insatsavgift 14.500 kr) som är lika för alla medlemmar i TKF. Kostnad för router (mediaomvandlare) 2.500 kr tillkommer.
Beroende på terräng (grävförhållande), egen arbetsinsats och avstånd till närmaste optoskåp tillkommer verklig anslutningskostnad.
Principen är att nya anslutningar ej får bli en ekonomisk belastning för befintliga medlemmar.
Samordning av ett flertal nya anslutningar gör att kostnadsbilden kan bli mer gynnsam.
Räkneexempel beräknad kostnad, det anslutna huset ligger högst 100 meter från optoskåp och har en befintlig optoslang vid tomtgräns (fastighetsägaren gräver själv över tomtmark) ca 20.000 kr (insats 14.500 kr plus 5.500 kr inkl. moms).
Saknas optoslang vid tomtgräns måste ny grävas ner i mark från optoskåp, beroende på terrängförhållande varierar grävkostnad från ca 35 kr / m. till upp mot 120 kr / m.
Efter aktiverad anslutning är kostnad för internet 200 Mbits (upp och nerladdning) och telefoni 240 kr per månad. Önskas TV-paketet (grundpaket) 18 kanaler (inkluderar SVT HD) tillkommer en avgift på 95 kr per månad.
Eventuellt kan månadsavgiften justeras beroende på ändrade momssatser mm.
Månadspriset för internet med denna hastighet är mycket konkurrenskraftigt, prisavtalet TKF tecknat med vår kommunikationsoperatör gäller till och med december 2018.

Har ni fler frågor eller funderingar kontakta gärna undertecknad.

Åke Jansson, ordf. TKF
ake.j@nsson.nu
telnr. 070 – 542 48 65.