Driftsstörningar augusti 2018

NetAtOnce meddelar nu följande:
Driftstörningen är nu över och vi har vidtagit åtgärder för att det inte ska inträffa igen
 se mer: https://www.netatonce.se/driftinfo

Orsaken till driftsstörningarna i Sjuhärads samtliga 14 fiberföreningars område vet vi nu är orsakade av överbelastningsattacker. Net at Once (operatör i samtliga 14 berörda föreningar) har nu åtgärdat problemen så dessa ej skall uppträda igen. I mejlet till TKF beklagar företaget olägenheterna som uppstått.

Åke Jansson

Fiberavbrott vid Väd

I samband med ett raseringsarbete av Telias gamla telefonstolpar utmed grusvägen mot Fänneslunda grävdes vår stamfiber av onsdag förmiddag 25 juli.

Det är 22 drabbade anslutningar, lokaliserade norr/öster om Väd. Även Väla är drabbat.

Reparationsarbetet har redan inletts. Hur lång tid reparationen tar vågar vi i nuläget inte specificera.

Ny fiber är nu ”blåst” på denna långa sträcka och tekniker kommer att ”svetsa” fibern i eftermiddag (torsdag 26/7) var beskedet från Eltel Borås kl 14.00.

Vid mitt besök kl. 18.00 på plats hade teknikern börjat svetsningen av fibern vid första skåpet (det är i två skåp som fiberkabeln skall svetsas upp), han (teknikern på plats) hoppades att allt skulle vara klart och fibern i drift vid kl. 20-21 tiden i kväll.

Fredag morgon 27 juli; de flesta av TKF 22 berörda fastigheter hoppas jag nu konstaterat att fibernätet är i normal drift. Vi hoppas att den fortsatta raseringen av det gamla kopparnätet i Tärby görs så att inga fler driftstopp i TKF fibernät inträffar.

Sidan uppdaterad fredag 27/7 kl

TKF – Åke Jansson