Kallelse till Stämma TKF Fiberförening onsdag 4 april kl 19.00 i Kyrkans Hus Fristad

2012-03-18
Kallelse till medlemsstämma kommer via postlådor i hela TKF fiberförenings område under kommande vecka. Läs utskicket här: Kallelse årsstämma april 2012
På stämman presenteras vad den beräknade kostnaden för fiberanslutning blir för varje medlem.
Alla boende i området får ett utskick, även icke medlemmar som har fastighet i området är välkomna till stämman och har möjlighet att ta del av informationen och ställa frågor men dessa icke medlemmar har ingen rösträtt. De har naturligtvis en möjlighet att på plats skriva på en medlemsansökan.
Styrelsen ser redan nu att anslutningskostnaden hamnar så förmånligt att vi kommer att beställa fiberslang till Vattenfalls start av samförläggning el / fiber i slutet av mars månad.
Hos vår kassör Mikael Lönnbladh droppar det ständigt in nya medlemmar, hör gärna er för med grannen så han inte har glömt av att anmäla sig.
För frågor kontakta eller ring gärna någon i styrelsen.
Åke Jansson, Ön tel 0705-424865 – ordförande TKF.

Många kom till informationen i Rångedalahallen

Rångedala 2012-03-14
Frågorna var många och de flesta kunde styrelsen omgående besvara på det välbesökta mötet i Rångedalahallen på onsdagskvällen.
På frågan om när allt är klart blev svaret att målet är att hela nätet är klart om ca ett år. Ett förskott på anslutningskostnaden kommer att behövas för ekonomins skull, TKF som har avtal med Swedbank i Fristad är införstådd med projektet och är behjälpliga med lån om det fodras. Banken ser att fastigheten får en värdehöjning och för den skötsamme låntagaren så går det bra att t ex höja sitt huslån. Det bästa för låntagaren är att i första hand vända sig till den egna banken i det fallet man behöver låna pengar.
Vad kostar anslutningen var naturligtvis en svår fråga , styrelsen kan svara utförligare på den kommande stämman som är planerad till den 4 april kl 19.00 troligtvis i Kyrkans Hus Fristad, kallelse kommer i postlådorna i nästa vecka. Styrelsen ser redan nu att intresset är så stort så det går att förbereda Vattenfalls arbeten och fiberslang kommer att finnas på plats vid deras start. På kvällen fick kassören Mikael Lönnbladh in en hel del medlemsansökningar. Ett troligt scenario är att med ett allt större medlemsantal så kan styrelsen på stämman presentera en anslutningskostnad på ca 15000 kr och då är förhoppningen att alla medlemmar skriver anslutningsavtal omgående.
Borås stads IT-strateg kunde berätta att föreningen erhåller maximalt stöd beroende av att Tärby och Komlösa har så otroligt dåligt bredband idag, detta gynnar även de delar av Rångedala som berörs av stamnätet då nätet kommer att matas från Telestationen vid gamla Riks-40. I Tärby och Komlösa är föreningen skyldig att erbjuda samtliga boende anslutning men det är inte fallet i Rångedala. Men de som har turen att bo utefter stamnätet bör nu utnyttja möjligheten till en anslutning till en ganska låg kostnad. Linus Andrén visade hur föreningens hemsida ser ut och en möjlighet att via denna jämföra nuvarande kostnad och vad man sparar på en fiberanslutning.
Alla verkade mycket nöjda med kvällens information och en nöjd ordförande kunde tacksamt notera att det tidspressade fiberprojektet går som planerat.

Rångedalahallen information 14 mars kl 18.00 med fika

TKF Fiberförening inbjuder fastighetsägarna i byarna:
Finnekumla – Gretlanda – Ormåsavägen – Falskog – Gunnarstorp och i området från telestationen under nya motorvägsbron upp förbi skolan. Allt för att få ut korrekt information till de berörda i dessa byar och få upp anslutningsgraden (förhoppningsvis till samma goda nivå som Komlösa by nu 75%). Idag har vi 40% anslutning i Finnekumla / Varnumsvägen – 50% i Falskog, Gunnarstorp. Gretlanda – området
och ca 70% anslutning av fastigheter i Gravryd.
Vi har nu klart med sträckningen av den del av fibernätet som helt bekostas av kommunen.
Det innebär att även de flesta fastigheter utefter Varnumsvägen och vid
Rångedala skola kan anslutas med modern fiberanslutning.
Föreningen har stor hjälp av Vattenfall som gräver ner luftburen el som berör nästan 50% av vår ledningssträckning, därtill gör kommunens dragning av stamnät att våra kostnader kan hållas på låg nivå.
Om allt detta och vad en fiberanslutning betyder för våran bygd informerar vi om nu på onsdag kväll.
Välkomna!

Stamnätets dragning i stora drag möjliggör kostnadskalkyl

Mikael, Tommy och Åke från TKF Fiberförening samt representanter från Tämta och Avelstomtens telestationer planerade igår tillsammans med Kommunens IT-strateg stamnätets sträckning från Rångedala telestation till Tämta.
Hela detta nät bekostas av Borås Kommun med hjälp av de olika bidragen som står till kommunens förfogande.
Kostnaden i vår fiberförening (TKF) sänks väsentligt på grund av detta kommunala nät. Sträckningen gör även att fler fastigheter går att ansluta, bland annat byn Gravryd och fastigheter från telestationen i Rångedala vid gamla R 40 samt vid vägen utefter Varnumsvägen och vidare upp förbi skolan. Från Rångedala skola löper nätet vidare in utefter den lilla grusvägen upp till Falskog. Från Falskog följer stamledningen vägen genom Gretlanda – Söderlid – Tomten över Ön upp till landsvägen i Tärby.
Från Tärby kommer stamledningen att följa landsvägen ner till Annestorpsvägen för att gå vidare till Komlösa. Från Komlösa går stamnätet ner över Backa för att avslutas på andra sidan Borgstenagränsen vid mobilmasten på Kråkarp. Här slutar ansvaret för TKFs del och övergår på Avelstomten och Tämtas fiberföreningar. Vi hoppas nu att även Länsstyrelsen anser att detta är den bästa sträckningen för att undvika bottenlösa mossar m.m.
Fiberföreningen påbörjar nu omgående upphandlingsunderlaget för att snarast få in nödvändiga anbud. Utan att veta stamnätets sträckning har det varit omöjligt att ta fram den ungefärliga totalkostnaden.
Det är ingen överdrift att säga att alla var nöjda med resultatet av kvällens möte i Stadshuset.
För TKF Fiberförening gäller det nu att skriva markupplåtelseavtal, de kontakter som redan tagits visar på stor förståelse. Att fibernätets möjligheter ger ett lyft för hela bygden och gör också att fastigheterna blir mer attraktiva. Om anslutningsprocenten ökar något i föreningen så kan anslutningskostnaden bli mycket förmånlig.
Åke Jansson – TKF ordförande.

Vädjan från TKF Kassör

Bra att ni betalat in 100 kr på bankgirot, vi är nu över 50% i medlemsanslutning som utgör en magisk gräns.
Allt verkar nu genomförbart till rimlig kostnad men fler som tillkommer gör bara kostnaden per fastighet lägre nu.
Som kassör vill jag ha med en uppmaning till alla som betalt in medlemsavgift att även skicka in ansökningsblanketten”.
Snart måste vi få ut information till medlemmarna och då underlättar det med alla uppgifter från blanketten som finns på vår hemsida.

Mikael Lönnbladh, kassör TKF Fiberförening