TV frivisning nov. kanalplats 61 och 141

Den 1-30 november frivisas nyhetskanalen CNN.
CNN bevakar hela världen och rapporterar. Dygnet runt. Alla dagar.
TV-kanalen hittar du på kanalplats: 61

Den 1-30 november frivisas barnkanalen Nickelodeon
TV-kanalen hittar du på kanalplats141

Frivisning gör SAPPA för att locka till abonnemang av nya kanaler men passa på att titta när det är gratis.

Personligen tycker jag (som gammal man) att CNN är en intressant nyhetskanal.

Åke Jansson – TKF

Beröm från Länsstyrelsen

Borås samtliga fiberföreningar träffas för informations och kunskapsutbyte regelbundet ca varannan månad. Vid senaste fibermötet 30 oktober i Seglora medverkade både VG-Regionens Tore Jonsson och Länsstyrelsens Monica Ek-Remmerth.
Båda ansåg att Borås kommun intar en ledande roll i länet, Tore tackade för det stora arbete fiberföreningarna utfört i Borås kommun.
Representanterna från länet och Regionen har sett att det är tre kommuner i länet som är riktigt bra och Borås tillhör denna skara. Borås IT-strateg Johannes Adolfssons insats för utvecklingen har imponerat och är ett föredöme för övriga kommuner. Susanne Krönström från Spitvision informerade om kommunens satsning (400 mkr) på fiber i samtliga tätorter och hur fibernäten kan samverka i framtiden. Stadsnätet finansieras helt av egna medel (inga skattemedel ingår). Borås kommuns snabba fiberutveckling säkerställer målet att de flesta kan få fiber senast år 2020. Fiberföreningarnas arbete inriktas nu på att upphandla ett gemensamt drifts och serviceavtal.

Åke Jansson