Viktigt för de som inte skrivit anslutningsavtal ännu!

TKF Fiberförening närmar sig allt snabbare en tidpunkt som gör att anslutningsavgiften måste höjas för tillkommande anslutningar, hur stor extrakostnaden blir måste beslutas inom någon månad.
I de områden vi redan grävt färdigt blir det en prövning av kostnaden på varje plats, verklig kostnad är då prisgrundande.
Ring upp eller mejla gärna oss i styrelsen för mer information i dessa eller andra frågor om fibernätet.

Vänligen
Åke Jansson, TKF ordf .
Min mobiltelefon 0705-424865

Markupplåtelseavtal ger fler anslutningar

Styrelsens arbete med tecknande av de viktiga markupplåtelseavtalen går nu in i slutskedet, målsättningen är att detta jobb skall vara klart under februari månad.
Många undertecknade markupplåtelseavtal har tidigare saknat nödvändig kartbild som utvisar fiberdragningen på berörd fastighet men dessa är nu bifogade.
Vid våra kontakter i byarna ser vi nu att fler fastigheter vill ansluta sig.
I Rångedala har styrelsens ”Rolle” fyra fastigheter som önskar anslutning. Tydligt är att dessa personliga möten är viktiga, många är inte insatta i de möjligheter en fiberanslutning innebär. Antal anslutningar närmar sig nu 190, en gissning på totalt 200 medlemmar är nu ganska realistiskt. Medelavståndet mellan anslutningarna minskar därmed och det gör också att anslutningskostnaden blir lägre för samtliga.
Det är styrelsens Tommy Källmark, Christer Kalén, Åke Jansson, Jimmy Bergsten och Roland Karlsson de flesta möter vid dessa avtalsskrivningar.