Mejlfaktura snart ett minne

TKF kommer att övergå till e-faktura. Alternativet autogiro kommer också att erbjudas.
Starten sker vid utskick av kvartalsfaktura nr två 2023.
TKF:s sista mejlfakturering sker inom kort, och gäller för kvartal ett 2023.
Många medlemmar har önskat få e-faktura direkt till sin internetbank – vi hoppas att alla skall bli nöjda!

TKF:s styrelse / Åke Jansson

SAPPA informerar

Pågående: Driftstörning – Fristad, Borgstena, problemen tycks beröra flera av TKF anslutna medlemmar.
Enligt Sappa support är felet åtgärdat.

Åke – TKF

2022-11-28 00:00

Just nu pågår en driftstörning i Fristad och Borgstena med omnejd. Detta kan leda till störningar eller bortfall av TV bild. Tekniker arbetar på att felsöka detta just nu.