Driftsstörning, Sappa TV

TV-sändningarna från Sappa ska åter fungera (det var problem i början av kvällen 3 juni 2020). Om ni alltjämt har problem, starta om SAPPA-boxen. Sappa skriver att den kan behöva startas om efter det att problemet åtgärdades, se Sappas sida för senaste information: https://sappa.se/kundservice/driftinformation

”Tekniker har nu hittat felet och åtgärdat detta. En omstart på digitalbox kan behövas för att få igång bild och ljud igen. Om problem kvarstår, vänligen hör av er till oss på 0774-444744”. Sappa.

Lugn Årsstämma 2020

Årets TKF-stämma var lågfrekventerad troligen på grund av rådande Corona-pandemi.
Det blev omval av sittande styrelse och revisorer. Enda förändringen skedde på valberedningsposten, Magnus Liedberg ersattes av en ny Magnus med efternamnet Andersson från Solberga Fänneslunda.
Tack till Magnus Liedberg för ditt engagemang genom alla år!
Stämmoprotokollet finns att läsa under fliken ”Protokoll & stadgar”.

Sitter nu någon av våra medlemmar hemma med någon fiberfråga är ni alltid välkomna att kontakta er ordförande, du behöver absolut inte vänta till nästa årsstämma.

Åke Jansson – omvald ordförande, Tack för ert förtroende!

 

TV-problem

TKF märker nu att det uppstår en del TV-problem som Sappa support inte alltid lyckas lösa. När detta sker vill jag få vetskap om detta – jag för då vidare problemen till min specielle kontaktperson som är till för Net at Once kunder.

Med vänlig hälsning
Åke Jansson – telefon: 0705-424865 eller mejl: ake.j@nsson.nu