Anvisningar för installation på tomt/fastighet

Över tomtmark till husväggen skall slangen grävas ner av fastighetsägaren i god tid före blåsning av fiber. Följ aktuellt tidsschema på denna hemsida, underrätta gärna era grannar som kanske inte följer denna hemsida så noga. Slangen skall ej sitta ihop med det klena 10 mm VP-röret (hålet i väggen borras med 12 mm borr) som går genom husväggen för att eventuellt vatten i slangen skall ha möjlighet att rinna ut. Kommer det in vatten i slangen och slangen går in direkt genom husväggen kan det leda till att vatten via slangen tränger in i huset och orsaka vattenskador. TKF Fiberförening och vår entreprenör  Eltel avsäger sig allt ansvar för vattenskador på grund av felaktig installation. Efter fibern är blåst, förse synlig slang på utsida husvägg med ett kabelskydd som förhindrar åverkan på slang.

Anvisningar för grävning på egen tomt samt hur man tar in fibern i huset går att läsa i dokumentet nedan.
Återkom gärna med synpunkter eller frågetecken genom att lämna en kommentar nedan.

Anvisning_Fiber_Installation_Tomt (klicka här för att läsa PDF-fil)

Fiber genom vägg

 

Önskemål och behov av tjänster – Undersökning

TKF fiberförening arbetar nu med att välja vilken eller vilka operatörer som ska sköta datatrafiken i vårt fibernät. För att komma till ett alternativ som ligger nära medlemmarnas behov vill vi att ni besvarar frågorna i denna enkät. Inga personuppgifter kommer att sparas så enkäten är helt anonym. Tack för att ni ställer upp.

Obs! ni som redan svarat på formuläret behöver inte svara en gång till.

Val av KO och Tjänster

Styrelsen måste snart göra ett val av tjänsteleverantör och vägleds av ett antal kriterier: här finns bland annat våra medlemmarnas krav på kvalitet, tjänster, uppgradering för framtidssäkerhet och pris att ta hänsyn till.
KOMMENTERA GÄRNA med era synpunkter, dessa är värdefulla för vårt val av KO (kommunikationsoperatör) och tjänsteleverantör.
Telia är en av flera möjliga leverantörer, på länken här under finns Teliainformation  som kommunens samrådsgrupp fick del av på senaste träffen i Seglora 2013-04-08.
Åke Jansson

Stopptider för nya anslutningar

Ny fiberanslutning utan kostnadstillägg uppdateras kontinuerligt.
I följande område gäller nu dessa stopptider.
Gravryd vecka 15, Ön vecka 16, övriga Rångedala vecka 18, Tärby vecka 20,
Komlösa-området vecka 24.                                                                                            OBS, det kan finnas reservslang vid en del fastigheter som gör att ny anslutning inte ger så stor kostnadshöjning.
Preliminär tidpunkt för klart med grävning över tomtmark: Rångedala vecka 25, övriga områden därefter.

Har ni frågor så kontaktar ni oss i styrelsen.
// Åke