Från fiberuttag till router – bildexempel

Nedan följer ett exempel i bild och korta texter, från fiberuttag till router.

Observera särskilt alla plastskydd på fiberdelarna!

Tag bort plastskyddet från fiberpatchkabeln, och sätt in den i den luckan under fiberuttaget som öppnar sig.

Tag bort plastskyddet från fiberpatchkabeln, och sätt in den i den luckan under fiberuttaget som öppnar sig.

Dra kabeln fram till mediaomvandlaren / routern. Mjuka böjar.

Dra kabeln fram till mediaomvandlaren / routern. Mjuka böjar.

Sätt upp underdelen till routern. Vi har felaktigt antagit att den innehöll själva mediaomvandlaren, men det visade sig snarare vara en fästplatta utan elektronik.

Sätt upp underdelen till routern. Vi har felaktigt antagit att den innehöll själva mediaomvandlaren, men det visade sig snarare vara en fästplatta utan elektronik.

Tag bort de två plastskydden enligt de röda pilarna på bilden.

Tag bort de två plastskydden enligt de röda pilarna på bilden.

Drag ur gummiproppen ur routern, enligt bild.

Drag ur gummiproppen ur routern, enligt bild.

Montera routern. Fäll in den i spåren och skjut in den.

Montera routern. Fäll in den i spåren och skjut in den.

Klart... bara att vänta på att det sätts ljus i fibern nu. (Det gamla ADSL-modemet sitter i jacket till höger på bilden ovan).

Klart… bara att vänta på att det sätts ljus i fibern nu. (Det gamla ADSL-modemet sitter i jacket till höger på bilden ovan: 0,25 MBit/s).

Hämta boxar

Hållpunkter

TV-boxarna anlände med lastbil idag torsdag 12 december!
Ordf. Åke Jansson lämnar ut tv-boxar på följande tider (till er som beställt tv-paket):

Tors 12/12 kl. 17-19
Fre 13/12 kl. 17-19
Lör 14/12 kl. 11-13
Sön 15/12 kl. 11-13

Passar inte ovanstående tider, kontakta Åke per tel. 0705-424865 för utlämning på på lämplig tid.

Avhämtning av box (router)

Hämtning av boxar med färdigmonterade patchkablar sker hos fiberföreningens ordförande Åke Jansson Ön.

Följande tider gäller för avhämtning: 4, 5 och 6 december mellan kl 17.00 till 19.00 samt söndag 8 december mellan kl 09.00 till 12.00.

Hjälp gärna era grannar och hämta även boxar för dem.

Den 2/12 sker start av Rångedalanoden (har startat).
Den 16/12 sker start av Tärbynoden (preliminärt).
Vecka 48 – 49 och eventuellt vecka 50 kommer de sista fiberuttagen att monteras av Eltel-montör.

Övrig information

Vid avhämtning noteras det unika nummer som står på baksidan av routern för att operatörerna (NetAtOnce och Sappa) skall veta till vilken fastighet den hör och på så vis leverera beställda tjänster. Det unika numret är en s.k. MAC-adress, som står för Media Access Control och har alltså ingenting med Macintosh att göra.

Fakturering för januari månads tjänster görs av TKF i början på december, med senaste förfallodag den 1 januari 2014. Upptäcks fel på fakturan eller uteblir faktura, meddela detta omgående till TKF (ordförande Åke eller kassör Annika). Viktigt att ni angivit rätt e-postadress så ni slipper faktureringskostnad (25 kr) för postutdelning.

December är start- och testmånad, kostnad för tjänster faktureras ej. Tillval utöver det grundutbud TKF erbjuder, faktureras respektive medlem även under startmånad.

Troligen sker starten av TV-paketet vid samma tidpunkt i hela fiberföreningens område den 16 december.

Hoppas att du inte har glömt att beställa IP-telefoni och portering av nuvarande telefonnummer direkt från NetAtOnce? Länk till NetAtOnce för att lätt göra detta finns på vår hemsida.

Nu håller vi tummarna för en fiberstart med så lite problem som möjligt!

Montering av mediaomvandlare

 1. Sätt upp mediaomvandlare/router
  Mediaomvandlaren skruvas fast i väggen med fyra medföljande träskruvar (plugg medföljer). Därefter skjuts routern in i de tre sliden som finns och de hane – hona kontakter som finns på respektive del gör att kontakt från mediaomvandlare till router sker.
  Plastskydd-fibertray
  Plastskydden som finns på kontakterna måste avlägsnas innan de två delarna skjuts samman till en enda enhet. Klicka på bilden ovan för att förstora den.

  Routern skjuts på mediaomvandlaren som ett lock, så att de två boxarnas kontakter går i varandra. Eftersom dessa apparater sätts ihop, som om de vore en enda låda händer det ofta att hela detta "paket" benämns med samma ord (mediaomvandlare eller router) och ibland används även benämningen gateway som är en del i routern.

  Routern skjuts på mediaomvandlaren som ett lock, så att de två boxarnas kontakter går i varandra.

 2. Dra patchkabel till fiberuttag
  Fäst upp patchkabeln vid golvlist eller liknande, det finns kabelskydd och klammer att köpa på Clas Ohlson, Kjell & Co och liknande affärer i Borås.
  OBS! böj inte patchkabeln för hårt; då kan den gå av och blir oanvändbar. Minsta böjradie är motsvarande en tiokrona – men tänk gärna större, t.ex. radien på en snusdosa. Måste patchkabeln vinklas runt en list t.ex., fräs då ett spår för att erhålla en mjukare böjradie. Patchkabeln (med ena änden färdigmonterad i mediaomvandlaren) är försedd med plastskydd som måste avlägsnas innan kontakten trycks in i fiberuttaget.
  fiberpatchkabel med skyddslockEfter borttagande av plastskyddet är det viktigt att inte vidröra fibertoppen (glasfiber) för att förhindra att den kontamineras av fett och smuts. En smutsig kontaktopp stör ljuset och måste då rengöras (TKF har ett rengörings-kit om olyckan är framme).
 3. Sätt i patchkabeln i fiberuttaget
  Var försiktig när kontakten förs in i fiberuttaget: det är viktigt att den hamnar på rätt håll och att den inte forceras. En förhöjning på kontakten ska gå in i ett spår i fiberuttaget.

  Fiberuttag-ingång-markerad

  Det sitter två små plastluckor nedtill på fiberuttaget (på din vägg). En av luckorna är lös och kan tryckas in, det är där som patchkabelns kontakt ska stickas in. Känn efter försiktigt med en penna, för att hitta rätt lucka, men tryck inte in pennan längre än att du känner luckan öppnas (endast fiberpatchkabeln får tryckas in i detta uttag, känsligt).

En genomgång med fler bilder finns här: Från fiberuttag till router – bildexempel.

NetAtOnce:s installationsanvisning

En mer fullständig installationsguide för av ”fibertray Inteno FG500”, återfinns här: http://www.netatonce.se/filer/fg500-fiberinst.pdf (omfattar även bl.a. montering av patch-kabeln inne i mediaomvandlaren – vilket är klart när ni hämtar boxen)

Övrigt att tänka på

Du ansvarar själv för skadade digitalboxar, routrar – fiberuttag eller av TKF levererad utrustning som måste ersättas med ny.

Spara installationsguiden och förpackningen samt den medföljande tillbehörspåsen. Tillbehören och klisterlappen med WPA-nummer är bra att ha för eventuellt framtida byte av patchkabel. Ett tips är att fästa klisterlappen med WPA-nummer i guiden.