Medlemsmöte måndag 8/10 kl 18.00 – Nya tjänsteavtal

TKF:s styrelse hälsar medlemmarna välkomna till informationsmöte i Tärby Hembygdsgård måndag 8/10 kl. 18.00. Nuvarande avtal löper ut vid årsskiftet, avtalen måste nu förnyas om du önskar tjänster i nätet efter 2019-01-01.

En nyhet i TKF:s tjänsteavtal är ”Öppen plattform”, den kan exempelvis vara bra för fritidsboende som endast behöver tjänster några veckor per år. En nackdel med tjänsten är att den innebär två fakturor i stället för en. Tjänsten kräver också inköp av teknik-boxar. För vanliga ”åretruntboende” har TKF.s kollektiva tjänster (samma som idag) en lägre prissättning än de som kommer att finnas tillgängliga på ”Öppen plattform”. Skriv gärna ut och underteckna tjänsteavtalet som ni kan lämna i min postlåda, direkt på mötet i Tärby eller be någon av era grannar ta med avtalet till mötet. För de som önskar tjänster via ”Öppna plattformen” krävs inget avtal med TKF. Mer information om ”Öppen plattform” går att finna på Net at Once.s hemsida. Vill någon ha hjälp med att få ett utskrivet avtal hör då av er till mig så fixar jag en avtalsblankett. Ni måste teckna avtal senast 25 oktober för att erhålla TKF.s kollektiva tjänster efter nyår.

Ni kan självfallet även underteckna avtalet och posta till mig på adress: Åke Jansson, Ön 1, 513 96 FRISTAD. Telefon: 033-265500 eller 0705 424865.

TKF Fiber tjänsteavtal samt villkor 2019-01-01 – 2023-12-31 (PDF för utskrift).

Läs mer utförlig information via länken:Informationsmöte 2018-10-08 Nytt tjänsteavtal skall tecknas

Driftavbrott Tärby-noden

Nattens ”uppgradering av mjukvara gjorde att en huvudswitch i Tärby-noden släcktes” enligt uppgift från Net at Once tekniker. Efter att jag dragit ur elkablarna i noden och återkopplat dem igen kom nätet i Tärby- Komlösa-området åter i drift.

Åke Jansson