Hjälp med grävning på egen tomt, info

Önskar du hjälp med grävning över egen tomt går det bra att mejla namn adress och telefonnummer till min mejladress ake.j@nsson.nu (Åke Jansson, Ön Tärby) så noterar jag er på min lista.
Listan på de som önskar hjälp med grävning lämnas över till LBC Borås och betalning gör du till LBC. Beräknad start sker i Rångedala i mitten av april.

Fiberinstallation avdragsgill vid försäljning enligt nuvarande regelverk

TKF Fiberförening vill informera sina medlemmar som installerar fiber om att det är en möjlig avdragsgill kostnad vid försäljning av fastigheten, som en förbättringsåtgärd.
LRF Konsult skriver på följande länk att avdraget kan gälla vid fiberindragning.
http://www.lrfkonsult.se/press/Nyhetsbrev/Nyhetsbrev-Foretag/-/Nyhetsbrev-Foretag-12013—Manadens-skattefraga-Skattemassig-behandling-av-fibernat-for-bredband/

”Det är rätt enligt nuvarande regelverk men kan komma att ändras” är TKF Fiberförenings revisor Kjell Andreassons  svar på denna fråga om avdrag.
Skatteverket har i promemoria 2012-12-17 föreslagit att endast förbättringsutgifter överstigande 500000 kr skall få avräknas vid försäljning och samtidigt sänka skatten till 19,91 procent.

Kjell Andreasson har sin gård i Komlösa och arbetar som auktoriserad revisor med eget revisionsföretag i Göteborg.

Åke Jansson