Telia TV-paket, möjligt 2 ggr per år

TKF-Medlemmar som önskar Telias TV-paket – kollektivt gruppavtal är endast möjligt två gånger per år, 1 juli och 1 januari.
TKF måste ha er beställning minst 2 månader i förväg. Inför sommarinsläpp måste vi ha beställningen senast 30 april.
Pris för Telias TV-paket (TKF gruppavtal) är 112 kr/månad. Detta och nästa år tillkommer ingen kostnad för TV-boxen.

Åke Jansson