Driftsstörning, Sappa TV

TV-sändningarna från Sappa ska åter fungera (det var problem i början av kvällen 3 juni 2020). Om ni alltjämt har problem, starta om SAPPA-boxen. Sappa skriver att den kan behöva startas om efter det att problemet åtgärdades, se Sappas sida för senaste information: https://sappa.se/kundservice/driftinformation

”Tekniker har nu hittat felet och åtgärdat detta. En omstart på digitalbox kan behövas för att få igång bild och ljud igen. Om problem kvarstår, vänligen hör av er till oss på 0774-444744”. Sappa.

Byte av mediaomvandlare

Som TKF meddelat tidigare bytes er Inteno mediaomvandlare ut kostnadsfritt när Net at Once kundsupport i Växjö konstaterar fel som ej går att åtgärda. Vid bytet är det speciellt viktigt att ni är aktsamma om patchkabelns yttre fiberhuvud, det får ej vidröras när skyddsproppen saknas,se filmen från Youtube .https://www.youtube.com/watch?v=78JQOSZlT2k  Vidrörd fibertopp orsakar dämpning av signalen och kan exempelvis ge bildstörningar på er TV. Net at Once kundsupport nås via mejl eller telefon https://netatonce.se/support

Åke Jansson