Startkostnad vid TV i efterhand rättad

I föregående inlägg om tjänster förekom en felaktig prisuppgift för att lägga till TV i efterhand. Priset har nu korrigerats, efter att vi fått en ny uppgift från NetAtOnce, att det enda som tillkommer är kostnaden för boxen, som inte ingår om man tecknar TV-avtalet i efterhand. Nedan följer det korrigerade stycket:

Det går att ansluta sig till TV via bredbandet i efterhand. Det kommer dock att medföra en extra startkostnad. Görs uppkopplingen inom två år från 1 januari 2014 kostar det enligt nuvarande prislista 1625 kronor (d.v.s. kostnaden för första TV-boxen).

Vår kassör har ny mail-adress

TKF-styrelsens kassör Annika Eriksson (Komlösa) har ny E-postadress som inte längre är operatörsbunden till Telia.
Hennes adress är nu: (se under flik kontakter).

Vi rekommenderar medlemmarna i TKF som har operatörsbundna adresser att göra som Annika.
När abonnemang med t.ex. Telia sägs upp så försvinner E-postadressen.

TKF rekommenderar att du skaffar en kostnadsfri e-postadress snarast (testar den) och mailar den till Annika eller Åke.

Man kan antingen använda en webbsida för att skicka och ta emot mejl (webbgränssnitt), eller ett traditionellt e-postprogram installerat på datorn.

Några exempel på större aktörer som erbjuder gratis e-post är:

GMail: https://accounts.google.com/SignUp?service=mail
Googles e-posttjänst är en av de största. E-postadressen slutar på @gmail.com.

Microsoft: https://signup.live.com/signup.aspx
Microsoft har e-postadresser som slutar på @hotmail.com, @live.com, @msn.com och outlook.com. De kallar numera sin e-posttjänst för Outlook.com.

Yahoo: https://edit.europe.yahoo.com/registration?_intl=se
Erbjuder e-postadresser som slutar på yahoo.se.

// Åke

Referat om tjänster i nätet

Informationskvällen som hölls i Kyrkans Hus Fristad samlade ungefär 100 medlemmar. Här följer en kort sammanfattning av kvällen med fokus på specifika frågeställningar som avhandlades under mötet.

Byggfront
Blåsning av fiber kommer i gång på allvar nu efter semestern. Eltel har idag (fredag) meddelat att de blåser fiber i två etapper (OBS en ändring från tidigare information då blåsning och montering av fiberuttag skulle utföras vid ett tillfälle). I steg ett blåses fiber till husväggen i steg två monteras fiberuttaget på insidan vägg. Styrelsen hoppas att ingen har missat att den slang som fiberkabeln ska blåsas in i måste vara framdragen till huset före fiberblåsning. Det är den enskilde medlemmens ansvar att se till att få slangen nergrävd på tomten fram till huset. Slang finns att hämta via kontakt med Åke. Åke ringer ca en vecka innan det är dags för montering av fiberuttaget och någon måste då vara hemma. Från det fiberuttag som monteras på insidan väggen dras en s.k. patchkabel fram till mediaomvandlaren/routern som monteras på strategiskt bästa ställe i huset. Längd på patchkabel meddelas till Åke när han ringer upp och meddelar tid för montering.

Driftstart
TKF hoppas och tror att driftstart av fibernätet kommer att ske mellan oktober och december. Föreningen kommer att bekosta driften fram till årsskiftet. Första fakturan kommer för betalning månadsskiftet nov/dec och gäller för januari.

Slutbetalning av anslutningen kommer troligtvis ske strax efter årsskiftet. Än så länge verkar slutnotan bli billigare än beräknat.

Angående installation i hemmet
Många medlemmar har frågor och funderingar kring hur installationen i huset ska anpassas för de egna behoven. TKF avser att lägga ut information på hemsidan gällande olika lösningar. Om detta inte räcker så finns experthjälp att få mot betalning. Mer information om detta finns på hemsidan.

Viss kabeldragning kan vara lämplig i huset. En kabel från routern till TVn är lämplig om man valt TV via bredbandet. Det går dock att slippa kabeldragning genom att använda trådlösa enheter. Sådana kan köpas via NAO (Nat at Once).

Kabeldragning behövs definitivt om man vill använd IP-telefoni i den befintliga teledragningen i huset. Den telesladd som medföljer dras från routern till husets förstajack. Det går att ändra första-jack om detta sitter för långt ifrån routern. På följande länk beskriver Telia hur man går till väga: http://www.telia.se/privat/support/bredbandstelefoni/flyttaforstatelejack

De som vill ha ytterligare en egen router inom hemmets nätverk behöver kontakta NAO så att dom kan göra nödvändiga inställningar i den router som levereras via NAO. En orsak till att ha flera routrar kan vara att man t.ex. har datorer på olika ställen i hemmet.

För att titta på TV via bredbandet behövs en TV-box vilken medföljer vid val av TV-paketet.
TV-boxen behöver placeras i anslutning till TVn. Boxen är inspelningsbar men saknar lagringsutrymme. För att utnyttja inspelning behöver man (om man inte redan har) köpa till ett USB-minne eller en bärbar hårddisk med USB kontakt.

Angående tjänsteavtalet
Det är viktigt att skicka in ett underskrivet avtal till den 14 augusti. Det går bra att lämna till någon i TKFs styrelse.

Det framkom viss oro över att det i tjänsteavtalet står att den enskilde kan komma att behöva betala för felavhjälpning som beror på handhavandefel eller fel på utrustning som medlem/abonnent ansvarar för, dvs den inom husets väggar. Det gäller då tekniker skickas ut.
Utrustningen som NAO tillhandahåller och som ingår i medlemmens månadsavgift har en garantitid på två år.
Vanlig support via NAO, där de flesta felen säkert kan avhjälpas, är kostnadsfri.

Orsaken till att bindningstiden är så lång som fem år beror på att styrelsen har valt ett s.k. kollektivt nät. Det är en prisvärd lösning men har den nackdelen att föreningen förbinder sig ett visst antal betalande abonnemang under fem år. Alternativet är en öppen lösning där varje enskild medlem skräddarsyr vilka tjänster man vill köpa, helt efter eget behov. Det är dock andra priser.

Det går att ansluta sig till TV via bredbandet i efterhand. Det kommer dock att medföra en extra startkostnad. Görs uppkopplingen inom två år från 1 januari 2014 kostar det enligt nuvarande prislista 1625 kronor (d.v.s. kostnaden för första TV-boxen).

Tilläggstjänster
Oscar på NAO berättade om flera tilläggstjänster som kan väljas till utanför det avtal som skrivs mellan medlem och TKF. Medlemmarna rekommenderas att fundera på om någon av de tilläggstjänster som erbjud är intressanta. Mer information finns på hemsidan.

Angående IP-telefoni
NAO kan utan kostnad ombesörja portering/flytt av ditt hemtelefonnummer. Gå in på följande hemsida och registrera detta samt vilket operatör du har idag. Här finns länk där du kan registrera detta ww.netatonce.se/tkf. I din månadsavgift ingår telefonabonnemang. Väljer du att teckna telefoni med Net at Once betalar du bara för de samtal du ringer. Du kan också välja mellan olika tilläggstjänster hos NAO beroende på vad du ringer för typ av samtal. Ringer du långa samtal till det fasta nätet kan det betala sig att välja ”flatrate” som ger dig en kostnad på för närvarande 50 kr per månad, endast uppringningsavgift på 45 öre per samtal tillkommer. Ett ex Kalle ringer: 100 samtal med obegränsad samtalstid 45 kr i uppringningsavgift plus flatrate 50 kr, summa 95 kr månad.

Vid byte till nu teleoperatör, beställ alltid denna tjänst av den nya operatören som ombesörjer flytt av ditt nuvarande telefonnummer.

Förlorad e-postadress
Om man idag har e-postadress hos Telia och avser att säga upp sina engagemang hos Telia efter årsskiftet så är risken stor att man dessutom förlorar sin befintliga e-postadress. Förutom lite bök att byta adress så finns dock många väldigt bra gratisalternativ. Gmail, Hotmail, m.fl. är exempel på några gratisalternativ som fungerar mycket bra. Kassören i TKF (Annika Eriksson, Skrivaregården Komlösa) har t. ex. bytt sin Teliaadress av denna anledning, läs mer i separat nyhetsartikel på denna hemsida som tipsar hur du gör.

Larm och avbrottsfri kraft
För att larm ska fungera även vid strömavbrott krävs batteribackup (UPS), kostar ca 500 kronor. NAO önska få information från medlemmar som avser att ha larm med batteribackup.

Prestanda
Avtalet mellan TKF och NAO ger var och en ett bredband med den mycket höga hastigheten 200/200 Mbps (megabit per sekund). TV signalen går dessutom utanför dessa 200 Mbps. Så även om du har två TV apparater på varsin TV-box kan du ändå surfa med den utlovade hastigheten.

TV-boxen har HD funktion och, som nämnt ovan, inspelningsfunktion (kräver dock att lagringsmedia pluggas in i USB-port)

MINNESLISTA
– Skicka in påskrivet tjänsteavtal senast den 14 augusti
– Gräv ner slang över tomten!
* Om grävarna inte varit förbi ditt hus ska du markera var du vill att slangen ska gå in i huset så lägger grävarlaget en slang av rätt längd på tomten.
* Om grävarlaget redan varit där du bor kan du hämta slang genom att först kontakta Åke.
– Säg upp befintliga engagemang så att du slipper betala dubbelt.
– Undersök om du vill ansluta till tilläggstjänster. Registrera flytt av telenummer om du vill att NAO ombesörjer detta www.netatonce.se/tkf

/Christer

Ny rutin vid fiberblåsning till husvägg

Vår entreprenör Eltel har infört ny rutin för fiberblåsning till husvägg.
De blåser nu in fiber till husväggen i första skedet.
Vid senare tillfälle kommer de åter för att föra in fiberkabeln genom väggen och göra monteringen av fiberuttaget. Som utlovat kommer Åke att ringa ca en vecka före monteringen. Den nya rutinen är rationellare (spar tid för alla parter) och gör att tiden som husägare behöver vara hemma blir kortare.
Den nya rutinen blev känd av TKF först idag fredag, vi ber om överseende om detta skapat oro hos någon. Sprid gärna detta budskap till era grannar som inte är flitiga besökare på hemsida.