Bankkontakt

Kassör och ordförande besökte på torsdagen den 29 december Swedbank i Fristad. Swedbank ser fiberanslutning som en god värdehöjande fastighetsinvestering och erbjuder ett föreningspaket som eventuellt kan passa oss. De kan även hjälpa de medlemmar som vill finansiera anslutningsavgiften genom lån.
Styrelsen kommer på nästa sammanträde att fatta beslut om val av bank.
Gott nytt fiber-år 2012!

Julklapp från Bolagsverket

Hämtade posten nyligen och där låg vår julklapp (visserligen redan av oss betald 1100 kr), registrering hos Bolagsverket är nu klar med org.nummer och allt.
Undersöker vidare lämpligaste bank för konto. Återkommer efter juldagarna.

Nu firar vi!

God Jul från Åke.

Information från ordföranden – lägesbeskrivning 2011-12-23

Ansökan om ekonomiskt stöd är nu inlämnad i ordförandens namn då vår förening ej är registrerad och saknar organisationsnummer. Det bör dock ej dröja många dagar innan vi får denna registrering klar och kan beställa ett bankgironummer.

Det viktiga i detta läge är dock att vi finns i kön bland alla sökande av kanalisationsstöd (=bidrag för grävning).

De 70 miljoner kr som länsstyrelsen i Västra Götaland får för bredbandsstöd från staten nästa år (2012) är dock redan fulltecknade, dock finns det en möjlighet att andra län icke förbrukar sina stöd och då får vårt län ta del av de pengar som blir över.

Det största ”stressmomentet” nu är Vattenfalls nedgrävning av luftburen el i området Ön – Rångedala som börjar tidigt i vår.

Vattenfalls planerare IKKAB kontaktade mig i går och vi kom då överens om ett möte i nästa vecka.

Det handlar om att ta fram ett vettigt pris för samläggning av fiber med deras el, vilket skulle underlätta vårt arbete väsentligt.

Naturligtvis blir detta avtal och pris slutligen en beslutsfråga för styrelsen.

Vattenfall kommer att gräva ner elen i Ön, Finnekumla, Gretlanda, Falskog och Gravryd vilket gör det intressant att kolla upp intresset för fiber för ytterligare områden i Rångedala.

Vid en träff med IT-strategen Johannes Adolfsson Borås Stad, som på alla sätt stöttar oss, i förra veckan, ansåg han att vi bör undersöka möjligheten att lägga fiber även i Rångedala tätortsbebyggelse.

Styrelsen kommer att studera denna utvidgningsfråga noga, vår projektörs (troligen Bynet) uppgift blir nu att ta fram alla fakta och beslutsunderlag för att hitta den bästa totalekonomin för vår fiberförening.

Markus Ternstedt på Bynet har lovat medverka vid kommande styrelsemöte där även Borås Stads IT-strateg Johannes Adolfsson skall försöka medverka.

Organisationen Coompanion Sjuhärad som ger kostnadsfritt stöd vid bildande av nya föreningar har lovat att stötta vår förening med sina kunskaper.

Vår förening bör ha de grova riktlinjerna beslutade och klara under januari 2012 och då gå ut med en medlemskampanj för att få bästa tänkbara uppslutning, vilket är viktigt för ekonomin i hela projektet. För mer information, maila eller ring gärna då det är av största vikt att ingen svävar i okunskap.

Slutar med kortfattad information från Bornet:

Fiber Bredband –
framtidens kommunikationslösning

”Med en fiberanslutning får du tillgång till Internet till en fast månadskostnad och abonnemanget kräver inget telefonabonnemang. Varje bostad är utrustad med ett eller flera bredbandsuttag och du behöver inget modem för att surfa. I ledningarna går datatrafiken lika snabbt åt båda håll. Det går alltså lika snabbt att ladda ned en fil som att skicka iväg den.”

Se på fiberanslutningen som en framtidsinvestering som höjer fastighetens värde.

Åke Jansson.

Hemsida upprättad

En hemsida för föreningen har upprättats (4/12 2011). Här kan ni finna protokoll, stadgar och nyheter. Synpunkter angående vad ni vill se på sidan tas gärna emot. Skicka en kommentar här på sidan, eller se kontakt-sidan.