Fibertjänster ökar

2015-11-23

Antalet abonnemang på snabbt bredband fortsätter att öka, liksom efterfrågan på tjänster som nås via nätet såsom iptv och ip–telefoni. Det visar Post- och telestyrelsens rapport Svensk telemarknad för första halvåret 2015.

Antalet abonnemang på snabbt bredband (hastigheter på 100Mbit/s eller mer) ökade med 29 procent och uppgick vid halvårsskiftet till 1,3 miljoner.

Rapporten, som är baserad på statistik som PTS samlar in från operatörer, visar även att antalet fiberabonnemang under första halvåret har ökat med 18 procent och uppgick vid halvårsskiftet till 1,5 miljoner. Det kan jämföras med xDSL som fortsätter att minska, och som nu uppgår till knappa 1,2 miljoner abonnemang. Fiber befäster därmed sin ställning som den vanligaste bredbandstekniken.

Tjänster som nås via internet fortsätter att öka – ip-tv och ip-telefoni ökar med 15 respektive 8 procent.

Ny mjukvara till TV-box

Uppdateringen kommer att ske på samtliga kunder som har TV från SAPPA.

” Ny mjukvara till Dilog DIP-701

Preliminärt 23 november uppdateras ny mjukvara i TV-boxarna (Dilog DIP-701). Den nya mjukvaran skall komma upp automatiskt men om den inte gör detta så behöver du som kund göra en omstart genom att bryta strömmen eller gå in i menyn: Meny / Konfiguration / Systeminställningar / Starta om boxen / Tryck OK / Markera OK.

Om ni har några frågor eller upplever problem med uppdateringen, ring Sappa på 0774-444 744.”