TKF Årsstämma 13 maj kl 19.00

Medlemmarna i TKF Fiberförening kallas till ordinarie stämma måndag 13 maj kl 19.00.
Plats: Tärby Hembygdsgård
Enligt TKF stadgar skall motioner anmälas och inlämnas till styrelsen senast fyra veckor före stämman.
Inga motioner har hittills kommit till styrelsens kännedom.
Upplevda problem kan alltid rapporteras till styrelsen oavsett tid på året.

Välkomna till TKF Årsstämma
TKF ordförande Åke Jansson