TV-kanaler Sappa ibland

Tips till er som har det kollektiva TV-paketet från SAPPA, jag ser att det oftast finns några TV-kanaler utöver de ordinarie 18 kanalerna. Såg idag (30 januari 2016) att det nu finns följande kanaler på kanalplatserna: 63 (News Euro ständigt nyhetsflöde med världsväder), 128 (Viasat Sport) och 201 (religiös kanal). Hur lång tid dessa kanaler är tillgängliga utan kostnad vet man aldrig.

Åke Jansson

Viktigt med rätt Bg-nummer

Vid betalning av faktura till TKF är det viktigt att betalning går till rätt bankgiro-nummer som är: 832-9724. Bg-nummer och OCR-nummer står alltid angivet på fakturan, det händer vid mycket enstaka tillfällen att betalningen hamnar på NetAtOnce konto som endast skall användas för betalning av telefoni. Uppstår detta misstag (att pengarna gått till fel konto) krävs det en del extra spårningsarbete och det kan även hända att ni får en påminnelse om saknad betalning. Omvänt kan det hända att betalning för telefoni kommer in på TKF bankkonto vilket också ger visst merarbete. Slutligen en stor eloge till er alla som för det mesta gör allt rätt!

Åke Jansson