Frivisning Sappa IP-TV – maj

Info till TKF-medlemmar med IP-TV

Den 1-31 maj frivisar SAPPA den populära musikkanalen VH1!

På VH1 spelas alltid en bra musikvideo. Gamla hits varvar med moderna låtar i en härlig blandning för alla som växt upp med MTV! Mycket nöje!

Vilken kanalplats frivisas VH1 på?
Du hittar kanalen på kanalplats: 73

Den 2-15 maj frivisar SAPPA en av TV4’s mest populära kanaler – TV4 Fakta!

TV4 Fakta är en svensk dokumentärkanal som visar omtalade och aktuella dokumentärfilmer, starka porträtt, intressanta kriminalfall, medicinserier, historiska skildringar och spännande vetenskapsprogram. Kanalen har vunnit en stor och trogen publik. Inte minst genom sitt mänskliga och engagerande tilltal och med sitt kraftfulla urval av internationella och svenska titlar. Mycket nöje!

Vilken kanalplats frivisas TV4 Fakta på?
Du hittar kanalen på kanalplats: 59

Vem kan ta del av frivisningen?
För att ta del av frivisningen behöver du ha en digital tv-mottagare från Sappa

Trivsam Årsstämma 2016

Årets stämma 2016 med fiberföreningens medlemmar hölls i god samförståndsanda under ledning av kvällens mötesordförande Lotta Liedberg. Knappt 10% av föreningens medlemmar (19 röstberättigade) var närvarande, tolkar detta som att de flesta troligen är nöjda med föreningens skötsel och ”hälsan tiger still”.
Ett viktigt beslut enligt styrelsens förslag var beslutet att uttaxera 200 kr i ”Årsavgift”. Fakturering av denna avgift kommer att ske under september månad i samband med fakturering av tjänster för kvartal fyra. Stadgarna tillåter att årsavgiften får vara lägst 100 kr och högst 200 kr.
Ett fyllnadsval skedde när Jan Gunnarsson (Väd Tärby) enhälligt valdes att ersätta Johan Sandström som utflyttat.
För övrigt blev det omval av samtliga ledamöter vars mandattid löpte ut.
Ordinarie ordförande överlämnade var sin liten blomma som tack till Johan och Lotta för deras engagemang.

Snarast årsmötets protokoll är justerat återfinns det under fliken ”Stadgar och protokoll”.

Med vänliga hälsningar samt tack för ert förtroendet att leda TKF Fiberförening ytterligare ett år.

Åke Jansson

TKF Årsredovisning 2015

Årsredovisning TKF 2015.pdf

Årsredovisning, förvaltnings och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015.

I resultatet för år 2015 redovisas ett underskott 30.510 kr och tillsammans med underskottet för år 2014 är det fonderat underskottet 36.673 kr. Styrelsens förslag i enlighet med kallelsen att fakturera 200 kr i årlig medlemsavgift stärker resultatet för år 2016 med ca 40.000 kr och kommer därmed att ge fiberföreningen ett litet överskott.

Medlemsavgiften 200 kr avses ske i samband med fakturering av tjänster för kvartal fyra.

Finns det frågor om årsredovisning och revisionsrapport vänder ni er till undertecknad eller till någon i styrelsen. Mer info om redovisningen lämnas på årsstämman tisdag 3 maj (start kl 19.00) i Tärby Hembygdsgård.

Åke Jansson – ordförande TKF Fiberförening Ekonomisk förening