Frivisning History

Meddelande från fiberföreningens TV-leverantör SAPPA:
– Vi har nöjet att meddela att frivisningen av favoritkanalen History drar igång nu på fredag! Mellan den 24 februari och 5 mars kommer du kunna se kanalen på kanalplats 50.

Rångedala info tisdag 28/2

Boende vid Trafikverkets väg vid Gretlandavägen (Rångedalaskolan) och Varnumsvägen har fått en inbjudan till Rångedala Sporthall i sina postlådor (hoppas att jag inte missat någon….). Vi informerar er som idag saknar fiberanslutning vid dessa två vägar för att få en mer rationell hantering av nya anslutningar.
Samordning kring schakttillstånd och utsättning av elnät underlättas på så sätt, samtidigt som kostnader blir lägre. Minst fyra fastighetsägare har redan varit intresserade att få fiber till sina villor i detta område.
Mikael och Åke finns på plats i Sporthallens kafé kl 18.00 där vi berättar mer om fibertjänster (internet, telefoni, TV) och anslutningskostnader.

Hjärtligt välkomna!

Åke Jansson

1 Juli pris upp 20 kr/månad

TKF styrelse har vid sitt senaste styrelsemöte beslutat höja avgiften för internettjänster med 20 kr per månad från 1 juli beroende av att kostnad för SLA-avtal inte är kostnadsfritt längre. I fakturan för nättjänster finns inbakat nätavgift för driften av nät (avskrivning, fakturering, bokföring, serviceavtal = SLA, försäkring, el, administration). Denna kostnad/nätavgift har tidigare varit 50 kr/månad och blir efter höjningen 70 kr per månad.

Prishöjningen är nödvändig för att få ekonomin att gå med plusresultat och plusresultat är ett krav från Skattemyndigheten. Utan en mindre vinst riskerar TKF återbetalning av lyft moms (ca 1,5 mkr) under vår byggtid.

Prishöjningen innebär att fakturan för kvartal tre höjs från 720 kr till 780 kronor (lika med höjning av 20 kr/månad). Kostnaden 780 kr avser internet 200 – 200 Mbits + telefoni. TV-kostnad är oförändrad.

Åke Jansson

Eltel är TKF-säkerhet

Styrelsen har efter upphandling beslutat att Eltel med platskontor i Borås även fortsättningsvis ombesörjer säkerheten i fibernätet. Sker ett stort avbrott i fibernätet garanterar avtalet att felavhjälpning påbörjas inom fyra timmar. Styrelsen är ansvarig för att fibernätet håller hög driftsäkerhet, därför är det tryggt att ha tillgång till ett larmnummer som går att nå dygnets alla timmar året om. TKF har under de dryga tre år nätet nu varit i drift (via garantierna från Eltel som också byggt nätet) enbart goda erfarenheter av servicen från Eltel i Borås. Det nya serviceavtalet är ett-årigt och löper vidare om inget av parterna säger upp det tre månader före avtalsårets utgång.

Åke Jansson