God Jul och Gott Nytt År !

Styrelsen vill önska TKF-medlemmar en riktigt God Jul och
Gott Nytt År.

TKF fibernät har nu varit i drift i ett år och många uppskattande ord har nått oss från från medlemmarna. TKF är nära nog ett föredöme i kommunen och har ”smittat av sig” det finns nu 18 fiberföreningar i Borås kommun vilket gör att länsstyrelsen anser att Borås är bäst i hela länet.
Vi ser nu att på flera platser i Tärby har Skanova börjar riva ner det gamla kopparnätet, i skogen och på åkrar har luftledningarna ständigt varit ett brukningsproblem som nu försvinner.

Dagen före julafton påbörjades ett grävarbete och läggning av ca 300 meter slang till en fastighet som bytt ägare i norraTärby. Fiber mm kommer Eltel i Borås att göra klar efter mellan-dagarna. På grund av att inga stöd erhålls till nya anslutningar blir anslutningskostnaden betydligt högre men vår nye medlem och Tärby-bo är ändå mycket glad och tacksam då fiberuppkopplingen möjliggör arbete från hemmet och medger en stabil kontakt med företagets kontor i Belgien som han arbetar för. Försök med mobil uppkoppling vållade stora problem med ständiga avbrott trots högt läge.
Det kommer säkert fler fiberanslutningar av idag ej anslutna fastigheter kommande år, varav en ny anslutning ganska omgående om inte tjälen sätter hinder.

Glöm inte att er kvartalsfaktura skall vara betald senast den 31 december 2014.

Stort tack till er alla i TKF Fiber för det gångna året från Styrelsen / genom Åke Jansson.

TV frivisning december

Under december frivisar Sappa: Comedy Central på kanalplats 36, barnkanalen Cartoon Network på kanalplats142 och mellan15-31 december frivisas hästkanalen Horse & Country på kanalplats 54.
Det är vår TV leverantör Sappa som väljer att önska TKF-medlemmarna God Jul på detta vis.

Faktura från TKF

Faktura från Net at Once för januari – mars 2015.
Alla har nu fått sin faktura via mejl eller post via NetAtOnce Växjö.
Kontrollera er mejlbox, hör av er till Åke om den inte har kommit.
För TKF Fiberförening är det viktigt att vi får in pengar i tid då vi måste ha pengar i god tid för att betala för vår samlingsfaktura till NetAtOnce.

Beloppet du betalar per kvartal: enbart internet 720 kr, inklusive TV-paketet 1005 kr.             I summan du betalar ingår drifts och serviceavgift 150 kr. i summan du betalar ingår 25% moms.

I mejlet till er står bl. a. följande: Här kommer din Faktura
Fakturan finns bifogad som PDF-fil (du hittar den genom att klicka på filen).

FAKTURA 2014-12-01  Fakturanr: ****** Kundnr: ******
TKF-fiberförening

Orgnr: 769624-0998 Momsnr: SE769624099801
Bankgiro (TKF): 832-9724

Oss tillhanda senast: 31 december 2014
Summa att betala: 1005 kr alternativ utan TV 720 kr 31 december 2014.
Glöm inte notera OCR-nummer som finns på er faktura vid betalning.

Vänligen hälsningar / Åke Jansson