Blåsning fiber och fiberuttag monteras

Viktigt meddelande till TKF Fiberförenings medlemmar i Rångedala-området.

I området startar inom någon någon vecka blåsning av fiber in till respektive hus.
TKF måste snarast få klart besked från samtliga fastighetsägare med anslutningsavtal att slang finns nergrävd över tomten till husvägg, att hål är borrat genom vägg och försett med minst 10 mm VP-rör
Att slangen är sektionerad på utsidan av väggen (= det finns ett avstånd på ca 10 cm mellan optoslangen och VP-röret).
Är allt klart enligt beskrivning räcker det att du med mail bekräftar med ett kort OK till undertecknad ake.j@nsson.nu

Händer inom kort ….

TKF Fiberförening (undertecknad Åke Jansson ordf) meddelar berörda fastighetsägare ca en vecka i förväg tidpunkt när fiberuttag monteras på er innervägg.
Montörerna / fiberblåsarna från företaget Eltel önskar (är ett krav) att någon är hemma vid tillfället för denna montering inne i bostaden.

För er som önskar hjälp med borrning av hål i vägg mm så finns vår Roland Karlsson (Rolle som bor i Rångedala).
Ni når honom lättast på mobiltelefon nr 0703-279328

(Några korta sträckor saknar fortfarande optoslang till tomtgränsen, lugn bara den kommer)

Påminn gärna de grannar som ni ser inte är klara med slang in till hus.

Med Vänlig Hälsning

Åke Jansson

Åke Jansson, Ön 1 Tärby – 513 96 FRISTAD
Ordförande TKF Fiberförening Ekonomisk Förening
Telefnr: 033 265500 – Mobil: 0705 424865

Glad Midsommar tillönskas – info om läget och nyhet om tjänster

Som många av er säkert ser går det snabbt med grävning och förläggning av optoslang.
I Tärby jobbar två grävarlag, om ca en vecka kommer det ena maskinlaget att gräva utmed vägen mot Fänneslunda och det andra gräva vidare i byn Komlösa. I Rångedalaområdet kvarstår några kortare sträckor på några hundratals meter, sträckorna är inte bortglömda. Vi avvaktar ett tillstånd från Trafikverket innan ett grävarlag åtgärdar sträckorna.
Många av er undrar säkert över tjänsterna i nätet, styrelsen har nu ett avtal som skall kontrolleras före underskrift. TKF siktar på ett flexibelt paket som vi tror att alla skall bli nöjda med. Stor information sker efter avtalet är undertecknat.
Trevligt Midsommarfirande!

MVH Åke Jansson

”Blåsning” av fiber i stamnät startade den 11 juni i Rångedala

Premiär för fiberblåsning skedde tisdag den 11 juni från telestationen i Rångedala (vid gamla R 40) upp förbi Sporthallen och vidare Ormåsavägen till Falskog. Även stamnätet i byn Gunnarstorp har blåsts med fiber. Ett stopp skedde därefter på sträckan mellan Falskog och Gretlanda. En grävmaskin från nu pågående fiberarbete (utefter Tärbyvägen ner till Annestorpsvägen) var snabbt på plats och grävde fram felet som orsakats av för hård vinkel på slangen. De fyra rören inne i den kraftiga stamnätsslangen är ganska hårda och veck uppstår därför lättare än vad fallet är med accesslangen. I första skedet blåses fiber i stamnätet, därefter sker blåsning in till varje enskilt hushåll med start i Rångedala-delen. Prata med era grannar om ni förstår att slang ej är nergrävd över tomtmarken och håltagning i väggen ej är utförd. Som ni ser på vår hemsida kan den som önskar beställa hjälp för att få detta arbete gjort. Tänk noga igenom var på insidan av väggen fiberuttaget skall sitta, är ni osäker så har vi vår ”Rolle” i styrelsen som god expert att kontakta för rådgivning.

”Rolle” Roland Carlsson, är till professionen byggmästare och bor vid Ormåsa-vägen.    Du når honom på telefonnr 0703 279328.

Åke Jansson

Fredrik Hall kan vara behjälplig med grävning över tomt

TKF-medlemmen Fredrik Hall i Komlösa (firma Komlösa Maskinservice) meddelar till      TKF Fiberförening att har en liten 1,5 tons band-grävmaskin och kan mot ersättning göra grävningar för fiberslang över tomtmark.                                                                    Transport av grävmaskin gör han själv på eget släp efter bilen.
Ni som vill ha Fredriks grävningshjälp kontaktar honom via hans mobil på telefonnr: 0727-460407 eller hem till bostaden på 033 265035.
Fredrik innehar F-skattsedel
För den som önskar  rotavdrag för timkostnad (gäller ej maskinkostnad) så går det också bra. Fredrik meddelar även att han har gällande försäkringar.