Lugn Årsstämma 2020

Årets TKF-stämma var lågfrekventerad troligen på grund av rådande Corona-pandemi.
Det blev omval av sittande styrelse och revisorer. Enda förändringen skedde på valberedningsposten, Magnus Liedberg ersattes av en ny Magnus med efternamnet Andersson från Solberga Fänneslunda.
Tack till Magnus Liedberg för ditt engagemang genom alla år!
Stämmoprotokollet finns att läsa under fliken ”Protokoll & stadgar”.

Sitter nu någon av våra medlemmar hemma med någon fiberfråga är ni alltid välkomna att kontakta er ordförande, du behöver absolut inte vänta till nästa årsstämma.

Åke Jansson – omvald ordförande, Tack för ert förtroende!

 

TV-problem

TKF märker nu att det uppstår en del TV-problem som Sappa support inte alltid lyckas lösa. När detta sker vill jag få vetskap om detta – jag för då vidare problemen till min specielle kontaktperson som är till för Net at Once kunder.

Med vänlig hälsning
Åke Jansson – telefon: 0705-424865 eller mejl: ake.j@nsson.nu

TKF Årsstämma 12 maj

TKF Fiberförenings röstberättigade medlemmar kallas till ordinarie årsstämma den 12 maj kl. 19.00.
Plats Tärby Hembygdsgård
Ärende: enligt stadgar

På grund av rådande Coronapandemi uppmanas medlemmarna att sprida ut sig i möteslokalen för att minimera smittorisk och ej att hälsa i hand.
Utförligt stämmoreferat presenteras efter stämman på denna hemsida.
Medlemmarna har alltid möjlighet att kontakta mig som ordförande eller övriga i styrelsen angående frågor ni önskar TKF-styrelsen skall behandla.
Kallelse till stämman har skett via mej 25 april, meddela TKF snarast eventuellt byte av mejladress.

Åke Jansson / TKF ordförande. Telefon 033-265500, e-post: ake.j@nsson.nu

VIASAT Film fritt en vecka till

Du som har SAPPA TV-paket via TKF Fiberförening får tillgång till hela kanalpaket Viasat Film denna vecka 9-15 mars plus ännu en vecka gratis till den 22 mars. Se alla Bond-filmer, Spiderman, RIG 45 Heder, Älska mig och mycket mer.Du hittar filmerna på kanalplats 110 till 114.

Åke Jansson