Tjänsteavtalen måste in senast 23 oktober

Vi behöver få era nytecknade tjänsteavtal senast 23 oktober (TKF har fått extra respit) , nuvarande tjänster upphör sista december 2023. Målet är att ingen medlem ofrivilligt skall sitta med släckt internet nyår 2024.
Det går fint att fota av ifyllt undertecknat avtal och sms.a eller mejla till Åke / ake.j@nsson.nu.
Alternativt svänga ni förbi postlådan hemma på Ön som är märkt TKF Fiber och mitt namn och lämnar avtalet där.
Finns det några frågor om nya avtalet är ni välkomna att kontakta undertecknad.
Idag 16 oktober har de flesta avtalen registrerats, men det har varit ett tidsödande arbete med många mejl och sms.

För mer information och avtalets nedladdningslänk, se tidigare inlägg: Nya tjänsteavtal 2024.

Åke Jansson

Nytt Gruppavtal med NAO

TKF beslutade vid senaste styrelsemötet 2023-05-09 förlänga nuvarande avtal med Net at Once (NAO).
Gruppavtalet är 5-årigt med start 2024-01-01 och som tidigare går det att välja enbart internet-tjänsten.
Vi har förstått att många numera gärna väljer bort IPTV för att streama allt.
Den största förändringen TKF:s medlemmar kommer att märka gäller internethastighet och IPTV.

Högre hastighet och något lägre pris via gruppavtal
Internethastigheten höjs från dagens 200/200 Mbit/s till 1000/1000 Mbit/s utan att dagens pris behöver höjas.

Telia ny leverantör av TV-tjänsten
Från årsskiftet 1 januari 2024 får TKF ny leverantör av IPTV: Det blir ett byte från Sappa till Telia IPTV som har större valmöjligheter och fler funktioner, såsom möjlighet att starta många program från tablån i efterhand eller närhelst de är tillgängliga. Tyvärr stiger priset för er som väljer IPTV – fundera därför lite extra på tv-delen och om du hellre vill lösa tv-tittandet med annan teknik än tv-box. (Det nya priset från Sappa var i nivå med Telias, d.v.s. prishöjningen på tv hade kommit även om vi valt att behålla Sappa som leverantör, ändå en mindre skillnad till Telias fördel som är 324 kr billigare per år).
Med anledning av leverantörsbytet för tv: Teckna inga avtal med Sappa som löper över kommande årsskifte!

Gemensam upphandling
TKF har tillsammans med ytterligare fyra fiberföreningar genomfört gemensam upphandling, ny fiberförening denna gång är Bredared med c:a 500 anslutningar. Bredared byter nu från Telenor till NAO. Främsta skälet tycks vara Net at Once flexibilitet, möjligheten att välja bort TV-delen för att på detta sätt minska den årliga kostnaden för den enskilde medlemmen. Att våra fiberföreningar kan samverka vid upphandling är en styrka som bidrar till en bättre ekonomi för den enskilde fibermedlemmen, det brukar benämnas ”medlemsnytta”.

Ni som inte redan bytt från mejl-faktura till mer bekväma e-faktura eller autogiro hoppas jag gör förändringen inom kort. Naturligtvis finns det dyrare alternativet post-faktura kvar för alla som önskar den varianten.

Efter sommaren kommer TKF informera och även teckna de nya femåriga gruppavtalen där det dyrare alternativet ”öppet nät” är en möjlighet.

Åke Jansson