TKF Årsstämma 2024

Årets föreningsstämma hölls i Tärby Hembygdsgård 13 maj kl 19.00
14 röstberättigade medlemmar plus några medföljande anhöriga hade anammat kallelsen till stämman.
Det blev omval av nästan hela styrelsen, stämman valde helt i enlighet med valberedningens förslag.
Undertecknad omvaldes trots ålder till ordförande ännu ett år.
Nyval av styrelsesuppleant skedde, Margareta Martinsson ersatte Linus Andrén (båda från Rångedala).
Nyval ägde även rum på posten som revisorssuppleant, Eva Lundh (Tärby) ersatte Maria Blomqvist på den posten.
På mötet uppmanades alla att helst övergå till auto- eller e-faktura, vi hoppas minska antalet påminnelsefakturor som endast leder till onödig kostnad för våra medlemmar. I ekonomiskt svåra tider är kostnad för påminnelsefaktura en helt onödig kostnad.
TKF revisor Kjell Andreasson redovisade fiberföreningens ekonomi som var helt utan anmärkningar.
Sammanfattningsvis tycktes närvarande medlemmar vara nöjda med fiberföreningens verksamhet.
Protokoll från föreningsstämman finns på denna hemsida snarast det är justerat av valda personer.

Åke Jansson

TKF Årsstämma 13 maj kl 19.00

Medlemmarna i TKF Fiberförening kallas till ordinarie stämma måndag 13 maj kl 19.00.
Plats: Tärby Hembygdsgård
Enligt TKF stadgar skall motioner anmälas och inlämnas till styrelsen senast fyra veckor före stämman.
Inga motioner har hittills kommit till styrelsens kännedom.
Upplevda problem kan alltid rapporteras till styrelsen oavsett tid på året.

Välkomna till TKF Årsstämma
TKF ordförande Åke Jansson

Telia TV-paket, möjligt 2 ggr per år

TKF-Medlemmar som önskar Telias TV-paket – kollektivt gruppavtal är endast möjligt två gånger per år, 1 juli och 1 januari.
TKF måste ha er beställning minst 2 månader i förväg. Inför sommarinsläpp måste vi ha beställningen senast 30 april.
Pris för Telias TV-paket (TKF gruppavtal) är 112 kr/månad. Detta och nästa år tillkommer ingen kostnad för TV-boxen.

Åke Jansson

Fiberbrottet nu lagat

KL 13,45 meddelade PEMA servicetekniker att samtliga 12 fastigheter som drabbats av fiberavbrottet vid Fenneslundavägen – Väla har återfått uppkoppling. Boven visade sig vara en mus som kommit in i en fiberbox och på ca fem minuters tid gnagt av de hårfina fiberkablarna.
Detta är tredje gången från driftsstart 2013 TKF fibernät saboterats på grund av skadedjur (myror och möss).

Åke Jansson

Nytt driftsstopp lördag 3/2

Felsökning ger besked att driftstoppet vid Fänneslundavägen drabbat fler än de 20 som fick avbrott på grund av UEAB elarbeten.
Troligen är det gnagare (möss) som skadat fiberkabeln i optoskåpet vid Väd.
Reparation kommer att ske med start måndag morgon 5 februari.
Support ser att TKF totalt har 12 anslutningar som drabbats av förmodad råttgnagare, inte 20 som vi först gissade.

De av er som valt Telia TV, missa inte att samma TV-paketets kanaler också går att se på er mobiltelefon (logga in med Bank-ID).

Jag får frågor om jourberedskap. Svaret är att TKF kan beställa hjälp med lagning direkt även helgtid, men det är förknippat med höga kostnader. Styrelsens beslut är att omgående jourhjälp endast beställs vid riktigt stora fiberbrott.

Åke Jansson – TKF