Kortare driftsavbrott

TKF-nätet drabbades idag av ett kortare driftsavbrott som tydligen hängde samman med problem i Göteborgsområdet enligt denna info:

Arbetet påbörjades: 2020-09-15 04:53

Arbetet beräknas klart: 2020-09-15 08:00

Påverkad tjänst: internet, tv och telefoni

Information: Tekniker på väg ut på plats.

Problemet åtgärdat
2020-09-15 08:05
Vi har nu kontakt med våran utrustning igen.

TKF Medlemsavgift 200 kr

Samtliga TKF-medlemmar skall idag (4 september) ha fått sin faktura för fjärde kvartalet, förfallodag 2020-09-30. På fakturan ingår av årsstämman beslutat medlemsavgift 200 kr. Jag konstaterar att det finns ett antal medlemmar som missar betala kvartalsfakturorna, detta skapar onödigt jobb och extrakostnader. Det går att lägga till fler mejladresser, exempelvis till övriga i ett hushåll genom att klicka på på ”Mina sidor” https://netatonce.se/byanat
Risken att missa betalning bör bli minimal när ”fler par ögon” får fakturan.

TKF Fiberförening önskar medlemmarna en fortsatt fin höst !
Åke Jansson

Lugn Årsstämma 2020

Årets TKF-stämma var lågfrekventerad troligen på grund av rådande Corona-pandemi.
Det blev omval av sittande styrelse och revisorer. Enda förändringen skedde på valberedningsposten, Magnus Liedberg ersattes av en ny Magnus med efternamnet Andersson från Solberga Fänneslunda.
Tack till Magnus Liedberg för ditt engagemang genom alla år!
Stämmoprotokollet finns att läsa under fliken ”Protokoll & stadgar”.

Sitter nu någon av våra medlemmar hemma med någon fiberfråga är ni alltid välkomna att kontakta er ordförande, du behöver absolut inte vänta till nästa årsstämma.

Åke Jansson – omvald ordförande, Tack för ert förtroende!

 

TV-problem

TKF märker nu att det uppstår en del TV-problem som Sappa support inte alltid lyckas lösa. När detta sker vill jag få vetskap om detta – jag för då vidare problemen till min specielle kontaktperson som är till för Net at Once kunder.

Med vänlig hälsning
Åke Jansson – telefon: 0705-424865 eller mejl: ake.j@nsson.nu