Kontakt

Har TKF din senaste mejladress?

Då fakturering och de flesta av våra utskick sker via mejl (inbjudan till årsmöte mm) är det viktigt att vi har aktuella mejladresser.
Har du ändrat adress, eller vill rätta annan uppgift, mejla eller meddela oss ny adress på annat sätt!

TKF:s styrelse:
Åke Jansson, ordförande
(Tärby)
Tel: 070-542 48 65
E-post: ake.j@nsson.nu

Siw Gustavsson, kassör (Komlösa)
Tel: 070-678 72-18

Christer Kalén, sekreterare (Tärby)
Tel: 033-26 55 66

Mikael Lönnblad, projektör (Komlösa)
Tel: 070-633 09 77

Linus Andrén (Finnekumla by)
Tel: 0708-82 84 56

Peder Redig (Bäckaliden Fristad)
Tel: 070 635 60 11

Markel Bertilsson (Tärby)

Tel 079-979 54 29

Samarbetspartner

Tärby fritidsförening