Routerbyte

Har ni ett konstaterat fel på er router byts denna ut kostnadsfritt. Som regel har vi (TKF) några nya Inteno-routrar på lager. Om inte så är fallet går det att få hem nya på ett par dagar.
Kontakta mig om routern behöver bytas, de flesta klarar att göra bytet själva, jag kan också hjälpa till med bytet.

Hälsningar
TKF Fiberförening – Åke Jansson, telefon 0705 424865.