Gott Nytt År!

TKF Fiberföreningen har nu varit i drift i drygt två år och allt flyter på bra. Året som gått har i stort varit helt problemfritt, endast ett optoskåp med myror som orsakade stopp för en medlem i Finnekumla vilket var åtgärdat efter ca fem timmar. David som jobbar på Eltel i Borås var snabbt på plats och fixade felet. En dos med myrmedel gjorde livet surt för de stackars myrorna men de hade helt enkelt valt fel boplats (hade troligen hört ryktet att det fanns fiber i skåpet). Värt att notera är också 32 solcellspaneler som blev monterade på Tärby Hembygdsgårds tak som genererar el från och med 17 juni inte enbart till lokalen utan även till TKF fibernät.Projektet har väckt stort intresse och är öppet för studiebesök.

Styrelsen för TKF Fiberförening vill med dessa rader önska er alla ett Gott Nytt År!

Om kvartalsfakturan

Hej!

I dagarna har kvartalsfakturan för internettjänster mejlats ut.  Pris för internet 3 månader är 720 kr och 285 kr för TV (Sappa grundpaket). Summa för båda tjänsterna 1005 kr.

Har du inte fått någon faktura var vänlig kontakta faktureringen eller undertecknad ordförande i TKF fiberförening.

Fakturan skall vara betald senast 31 december 2015 för att undvika extra kostnader.
Om du har några frågor om fakturan kontakta då 0771-40 44 00 eller via kundtjanst@netatonce.se

Med tanke på rubriker nyligen i media om nätavgifter vill vi informera att kostnaden för att driva fibernätet är inkluderad i priset.

Med vänliga hälsningar Åke Jansson – ordförande TKF Fiberförening