TKF Årsstämma 2024

Årets föreningsstämma hölls i Tärby Hembygdsgård 13 maj kl 19.00
14 röstberättigade medlemmar plus några medföljande anhöriga hade anammat kallelsen till stämman.
Det blev omval av nästan hela styrelsen, stämman valde helt i enlighet med valberedningens förslag.
Undertecknad omvaldes trots ålder till ordförande ännu ett år.
Nyval av styrelsesuppleant skedde, Margareta Martinsson ersatte Linus Andrén (båda från Rångedala).
Nyval ägde även rum på posten som revisorssuppleant, Eva Lundh (Tärby) ersatte Maria Blomqvist på den posten.
På mötet uppmanades alla att helst övergå till auto- eller e-faktura, vi hoppas minska antalet påminnelsefakturor som endast leder till onödig kostnad för våra medlemmar. I ekonomiskt svåra tider är kostnad för påminnelsefaktura en helt onödig kostnad.
TKF revisor Kjell Andreasson redovisade fiberföreningens ekonomi som var helt utan anmärkningar.
Sammanfattningsvis tycktes närvarande medlemmar vara nöjda med fiberföreningens verksamhet.
Protokoll från föreningsstämman finns på denna hemsida snarast det är justerat av valda personer.

Åke Jansson