Driftsstörning, Sappa TV

TV-sändningarna från Sappa ska åter fungera (det var problem i början av kvällen 3 juni 2020). Om ni alltjämt har problem, starta om SAPPA-boxen. Sappa skriver att den kan behöva startas om efter det att problemet åtgärdades, se Sappas sida för senaste information: https://sappa.se/kundservice/driftinformation

”Tekniker har nu hittat felet och åtgärdat detta. En omstart på digitalbox kan behövas för att få igång bild och ljud igen. Om problem kvarstår, vänligen hör av er till oss på 0774-444744”. Sappa.