Nätavgift vid korttidstjänster

Nätavgift vid val av korttidstjänster
Årsavgift vid val av korttidsabonnemang kommer inom kort att faktureras av TKF via mejlfaktura med förfallodag 27 september.
Kostnaden ”nätavgiften” är 72,50 kr per månad gånger 12 månader summa: 870 kr per år. En årlig av stämman beslutad medlemsavgift á 200 kr tillkommer (lika för alla).
TKF kollektiva avtal har exakt samma nätavgift ”inbakad” i priset vilket innebär att medlem som väljer detta alternativ erhåller lägre årlig kostnad vid nyttjande större del av året. Månadsavgift vid val av kollektiv ” Double play” inklusive nätavgift via TKF är 253 kr. Månadsavgift vid val av kollektivt ”Triple Play” som inkluderar TV-paket med ett 20-tal kanaler från SAPPA kostar 319 kr/månad.I båda paketen ingår fast IP-telefoni.
Nätavgiften skall täcka TKF.s löpande kostnader plus avskrivning (lika för alla medlemmar). Vid frågor kontaktar ni TKF ordföranden (Åke) eller kassör (Mikael).
Åke Jansson
ordf. TKF Fiberförening – telefon 0705-424865

Byte av mediaomvandlare

Som TKF meddelat tidigare bytes er Inteno mediaomvandlare ut kostnadsfritt när Net at Once kundsupport i Växjö konstaterar fel som ej går att åtgärda. Vid bytet är det speciellt viktigt att ni är aktsamma om patchkabelns yttre fiberhuvud, det får ej vidröras när skyddsproppen saknas,se filmen från Youtube .https://www.youtube.com/watch?v=78JQOSZlT2k  Vidrörd fibertopp orsakar dämpning av signalen och kan exempelvis ge bildstörningar på er TV. Net at Once kundsupport nås via mejl eller telefon https://netatonce.se/support

Åke Jansson