SAPPA informerar

Pågående: Driftstörning – Fristad, Borgstena, problemen tycks beröra flera av TKF anslutna medlemmar.
Jag vet inte när felet är åtgärdat:

Åke – TKF

2022-11-28 00:00

Just nu pågår en driftstörning i Fristad och Borgstena med omnejd. Detta kan leda till störningar eller bortfall av TV bild. Tekniker arbetar på att felsöka detta just nu.

Routerbyte

Har ni ett konstaterat fel på er router byts denna ut kostnadsfritt. Som regel har vi (TKF) några nya Inteno-routrar på lager. Om inte så är fallet går det att få hem nya på ett par dagar.
Kontakta mig om routern behöver bytas, de flesta klarar att göra bytet själva, jag kan också hjälpa till med bytet.

Hälsningar
TKF Fiberförening – Åke Jansson, telefon 0705 424865.