E-faktura kommer

Ni som valt e-faktura eller autogiro!
Vi har observerat att fakturorna har skickats ut som PDF med mejl, alltså även till er som har de nya faktureringsmetoderna. Avvakta några timmar; e-faktura skall komma till er internetbank under dagen, men rutinen blev försenad på grund av nationaldagen.

Åke Jansson

Nytt Gruppavtal med NAO

TKF beslutade vid senaste styrelsemötet 2023-05-09 förlänga nuvarande avtal med Net at Once (NAO).
Gruppavtalet är 5-årigt med start 2024-01-01 och som tidigare går det att välja enbart internet-tjänsten.
Vi har förstått att många numera gärna väljer bort IPTV för att streama allt.
Den största förändringen TKF:s medlemmar kommer att märka gäller internethastighet och IPTV.

Högre hastighet och något lägre pris via gruppavtal
Internethastigheten höjs från dagens 200/200 Mbit/s till 1000/1000 Mbit/s utan att dagens pris behöver höjas.

Telia ny leverantör av TV-tjänsten
Från årsskiftet 1 januari 2024 får TKF ny leverantör av IPTV: Det blir ett byte från Sappa till Telia IPTV som har större valmöjligheter och fler funktioner, såsom möjlighet att starta många program från tablån i efterhand eller närhelst de är tillgängliga. Tyvärr stiger priset för er som väljer IPTV – fundera därför lite extra på tv-delen och om du hellre vill lösa tv-tittandet med annan teknik än tv-box. (Det nya priset från Sappa var i nivå med Telias, d.v.s. prishöjningen på tv hade kommit även om vi valt att behålla Sappa som leverantör, ändå en mindre skillnad till Telias fördel som är 324 kr billigare per år).
Med anledning av leverantörsbytet för tv: Teckna inga avtal med Sappa som löper över kommande årsskifte!

Gemensam upphandling
TKF har tillsammans med ytterligare fyra fiberföreningar genomfört gemensam upphandling, ny fiberförening denna gång är Bredared med c:a 500 anslutningar. Bredared byter nu från Telenor till NAO. Främsta skälet tycks vara Net at Once flexibilitet, möjligheten att välja bort TV-delen för att på detta sätt minska den årliga kostnaden för den enskilde medlemmen. Att våra fiberföreningar kan samverka vid upphandling är en styrka som bidrar till en bättre ekonomi för den enskilde fibermedlemmen, det brukar benämnas ”medlemsnytta”.

Ni som inte redan bytt från mejl-faktura till mer bekväma e-faktura eller autogiro hoppas jag gör förändringen inom kort. Naturligtvis finns det dyrare alternativet post-faktura kvar för alla som önskar den varianten.

Efter sommaren kommer TKF informera och även teckna de nya femåriga gruppavtalen där det dyrare alternativet ”öppet nät” är en möjlighet.

Åke Jansson

TKF Årsstämma

Årets föreningsstämma hölls i Tärby Hembygdsgård 18 april.
Efter ett par år med Covid-epedimi och lågt deltagande deltog denna kväll ett 20-tal medlemmar.
Det är nästan en fördubbling mot deltagandet 2022.
Det blev omval av nästan hela styrelsen, ”Jan i Väd” (Jan Gunnarsson) hade undanbett sig omval, därför skedde nyval av Peder Redig välkänd i solcellskretsar. Vi hälsar Peder välkommen till fiberstyret! Varmt tack Jan för din insats dessa år.
Undertecknad omvaldes trots ålder till ordförande ännu ett år.
På mötet manade vi alla att helst övergå till auto- eller e-faktura, vi hoppas minska antalet påminnelsefakturor som endast leder till onödig kostnad för våra medlemmar. Fakturering via mejl är så lätt att missa, TKF senaste kontoutdrag visade att vi har 22 missade betalningar vid förfallodatum 31 mars.
I dessa ekonomiskt svåra tider är kostnad för påminnelsefaktura en helt onödig kostnad.
Mötesbesökarna fick en kort information inför nytt 5-årigt gruppavtal med start 1 januari 2024, det viktiga nu är att ej binda upp sig mer än till nyår med extra TV-kanaler. Nytt gruppavtal innebär trolig övergång från Sappa till Telia IP-TV som erbjuder lägre pris och även har en streaming-tjänst. Ändå vet vi med säkerhet att IP-TV ökar i pris, däremot sker en prissänkning av internettjänsten via gruppavtal.
Mer information om kommande förändring sker när Styrelsen undertecknat nytt avtal och alla detaljer har klarnat.
Protokoll från föreningsstämman finns på denna hemsida snarast det är justerat av valda personer.

Åke Jansson

SAPPA TV

Ca kl 21.20 är Sappa TV åter i funktion.

Åke Jansson

2023-04-16 14:45

Just nu pågår en driftstörning på IPTV och kunder med vår digitalbox Dilog DIP701 är påverkade. Vi har lokaliserat felet och håller på att åtgärda detta.