Byte av mediaomvandlare

Som TKF meddelat tidigare bytes er Inteno mediaomvandlare ut kostnadsfritt när Net at Once kundsupport i Växjö konstaterar fel som ej går att åtgärda. Vid bytet är det speciellt viktigt att ni är aktsamma om patchkabelns yttre fiberhuvud, det får ej vidröras när skyddsproppen saknas,se filmen från Youtube .https://www.youtube.com/watch?v=78JQOSZlT2k  Vidrörd fibertopp orsakar dämpning av signalen och kan exempelvis ge bildstörningar på er TV. Net at Once kundsupport nås via mejl eller telefon https://netatonce.se/support

Åke Jansson

Planerat avbrott en timma 16 juli

Tekniker från NAO kommer utföra ett arbete för att automatisera redundansen och stärka leveransen utav våra tjänster i framtiden.
Detta kommer innebära ett avbrott på samtliga tjänster mellan kl 09:00 – 15:00 den 16/7 på ca 1h.
Efter arbetet är klart kan det behövas en omstart på er utrustning.

Med vänliga hälsningar
Net at Once / Åke jansson-TKF

TKF-nätet växer

Under detta år har fem nya fastigheter redan valt att ansluta sig till TKF fibernät och en sjätte anslutning blir snart klar i Falskog.
För mig som ordförande är det alltid lika spännande att få kontakt med nya medlemmar. Anledningen till att fler önskar fiber är oftast att någon granne har berömt TKF och påpekat alla fördelar fiber har. Belåtenheten i bygden värmer vår TKF-styrelse.

Med önskan om en trevlig sommar !

Åke Jansson

Stämma med omval

TKF hade sin årsstämma 13 maj i Tärby Hembygdsgård. Vid inledningstalet presenterades en kort historik över föreningens historia. Av föreningens 233 medlemmar infann sig endast 14 vilket är tragiskt, eller kan vi tolka det som ”hälsan tiger still”. Samtliga styrelseledamöter omvaldes, så var även fallet med revisorer och valberedning. Årlig medlemsavgift 200 kr (oförändrad) som avser år 2019 faktureras ut tillsammans med fjärde kvartalsfakturan. Efter stadgebundna förhandlingar avslutades informerade Markel Bertillson hur våra medlemmar kan nyttja internnettekniken på ett smart sätt. Hur man gör för att se Dansk TV var ett av tipsen (mot en avgift). Sappa har kanaler från andra länder, också mot avgift. Därefter fick medlemmarna en redogörelse om TKF TV-enkät, här betonades att alla som har något fel på sin TV måste felanmäla till SAPPA, TKF har kontakt med SAPPA som fått ta del av enkätsvaren. Fortsätter TV-problemen måste ni kontakta mig som ordförande, vissa problem kan orsakas av dämpningar i fibernätet, i dessa fall är det fiberföreningens ansvar att åtgärda felet.

Åke Jansson – Omvald ordförande ytterligare ett år. Tack för detta förtroende!