Faktura på medlems- och anslutningsavgift via mejl

TKF:s medlemmar har fått en faktura (per fastighet) till sin mejl-adress.
Fakturan finns bifogad som pdf-fil.

Några medlemmar saknar mejladress. Dessa får fakturan via postgång.

Betalningsuppgifterna i korthet:
Bankgirokonto: 832-9724
Summa att betala: 2600 kr per fastighet

TKF Fiberförening tillhanda senast: 2014-03-11
Glöm inte uppgift om namn och fastighetsbeteckning vid betalning.

Vänliga hälsningar
Ordf. Åke Jansson