TKF övergår till kvartalsfakturering

Styrelsen har beslutat att den månadsvisa faktureringen ersätts med kvartalsfakturering. Övergången till kvartalsfakturering sänker den administrativa kostnaden för TKF Fiberförening (vår kostnad för Swedbanks tjänster minskar och övergången minskar timkostnaden för vår bokföring). Många av er medlemmar har också ansett att det är jobbigt att få en faktura per månad. Kvartalsfakturering innebär även att TKF Fiberförening får in pengarna på sitt konto vid samma tillfälle som vår fiberförenings faktura från NetAtOnce förfaller till betalning (innebär bättre likviditet för TKF).

I framtiden kommer du bara att få en faktura var tredje månad. Kvartalskostnad blir nu för enbart internet 720 kr och med TV-paketet 1005 kr. Sammanfattningsvis blir  er årskostnad densamma som tidigare med den skillnaden att betalning endast sker en gång per kvartal. I förlängningen gagnar den lägre administrativa kostnaden varje medlem positivt.

Med vänlig hälsning – TKF ordförande Åke Jansson

Telefonifakturering görs när 100 kr-gräns är uppnådd

Net at Once läser av telefonikostnader varje månad och om summan att fakturera överstiger 100 kr (+ ev administrativ avgift) så skickas faktura ut. Annars ligger summan kvar till nästa avläsning.
Du kan sänka din telefonikostnad för fast telefoni om du ringer långa samtal (många minuter) genom att välja ”flatrate”.
Kostnad: 50 kr per månad plus 45 öre per uppringning (Sverigesamtal), ingen minutkostnad. (Flatrate påverkar inte samtalskostnad till mobiltelefonnummer).
Via länken här under kan du själv logga in med ditt eget kundnummer och lösenord för att se fakturor, ringda samtal, övriga kostnader eller välja nya eller ändra tjänster.

OBS: tjänsten autogiro går ej att beställa på grund av hög kostnad både för TKF och medlem (över 20 kr per faktura) Troligen sker ändring vid halvårsskiftet till kvartalsfakturering som ger en enklare administration m.m.

http://www.netatonce.se/bestbrf?tkf

Du kan också ringa NetAtOnce kundtjänst på följande nummer om du som i exemplet önskar välja flaterate.
Telefon: 0771-40 44 00
Helgfri vardag 9:00–20:00

Faktura på medlems- och anslutningsavgift via mejl

TKF:s medlemmar har fått en faktura (per fastighet) till sin mejl-adress.
Fakturan finns bifogad som pdf-fil.

Några medlemmar saknar mejladress. Dessa får fakturan via postgång.

Betalningsuppgifterna i korthet:
Bankgirokonto: 832-9724
Summa att betala: 2600 kr per fastighet

TKF Fiberförening tillhanda senast: 2014-03-11
Glöm inte uppgift om namn och fastighetsbeteckning vid betalning.

Vänliga hälsningar
Ordf. Åke Jansson