Telefonifakturering görs när 100 kr-gräns är uppnådd

Net at Once läser av telefonikostnader varje månad och om summan att fakturera överstiger 100 kr (+ ev administrativ avgift) så skickas faktura ut. Annars ligger summan kvar till nästa avläsning.
Du kan sänka din telefonikostnad för fast telefoni om du ringer långa samtal (många minuter) genom att välja ”flatrate”.
Kostnad: 50 kr per månad plus 45 öre per uppringning (Sverigesamtal), ingen minutkostnad. (Flatrate påverkar inte samtalskostnad till mobiltelefonnummer).
Via länken här under kan du själv logga in med ditt eget kundnummer och lösenord för att se fakturor, ringda samtal, övriga kostnader eller välja nya eller ändra tjänster.

OBS: tjänsten autogiro går ej att beställa på grund av hög kostnad både för TKF och medlem (över 20 kr per faktura) Troligen sker ändring vid halvårsskiftet till kvartalsfakturering som ger en enklare administration m.m.

http://www.netatonce.se/bestbrf?tkf

Du kan också ringa NetAtOnce kundtjänst på följande nummer om du som i exemplet önskar välja flaterate.
Telefon: 0771-40 44 00
Helgfri vardag 9:00–20:00

Faktura på medlems- och anslutningsavgift via mejl

TKF:s medlemmar har fått en faktura (per fastighet) till sin mejl-adress.
Fakturan finns bifogad som pdf-fil.

Några medlemmar saknar mejladress. Dessa får fakturan via postgång.

Betalningsuppgifterna i korthet:
Bankgirokonto: 832-9724
Summa att betala: 2600 kr per fastighet

TKF Fiberförening tillhanda senast: 2014-03-11
Glöm inte uppgift om namn och fastighetsbeteckning vid betalning.

Vänliga hälsningar
Ordf. Åke Jansson