TKF övergår till kvartalsfakturering

Styrelsen har beslutat att den månadsvisa faktureringen ersätts med kvartalsfakturering. Övergången till kvartalsfakturering sänker den administrativa kostnaden för TKF Fiberförening (vår kostnad för Swedbanks tjänster minskar och övergången minskar timkostnaden för vår bokföring). Många av er medlemmar har också ansett att det är jobbigt att få en faktura per månad. Kvartalsfakturering innebär även att TKF Fiberförening får in pengarna på sitt konto vid samma tillfälle som vår fiberförenings faktura från NetAtOnce förfaller till betalning (innebär bättre likviditet för TKF).

I framtiden kommer du bara att få en faktura var tredje månad. Kvartalskostnad blir nu för enbart internet 720 kr och med TV-paketet 1005 kr. Sammanfattningsvis blir  er årskostnad densamma som tidigare med den skillnaden att betalning endast sker en gång per kvartal. I förlängningen gagnar den lägre administrativa kostnaden varje medlem positivt.

Med vänlig hälsning – TKF ordförande Åke Jansson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

När du skrivit ditt meddelande, besvara även räkneuppgiften nedan, för att visa att du är en människa innan du trycker på skicka-knappen (detta förhindrar att skräpmeddelanden skickas från robotar). *