Tjänsteavtalen måste in senast 23 oktober

Vi behöver få era nytecknade tjänsteavtal senast 23 oktober (TKF har fått extra respit) , nuvarande tjänster upphör sista december 2023. Målet är att ingen medlem ofrivilligt skall sitta med släckt internet nyår 2024.
Det går fint att fota av ifyllt undertecknat avtal och sms.a eller mejla till Åke / ake.j@nsson.nu.
Alternativt svänga ni förbi postlådan hemma på Ön som är märkt TKF Fiber och mitt namn och lämnar avtalet där.
Finns det några frågor om nya avtalet är ni välkomna att kontakta undertecknad.
Idag 16 oktober har de flesta avtalen registrerats, men det har varit ett tidsödande arbete med många mejl och sms.

För mer information och avtalets nedladdningslänk, se tidigare inlägg: Nya tjänsteavtal 2024.

Åke Jansson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

När du skrivit ditt meddelande, besvara även räkneuppgiften nedan, för att visa att du är en människa innan du trycker på skicka-knappen (detta förhindrar att skräpmeddelanden skickas från robotar). *