TKF Årsredovisning 2015

Årsredovisning TKF 2015.pdf

Årsredovisning, förvaltnings och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015.

I resultatet för år 2015 redovisas ett underskott 30.510 kr och tillsammans med underskottet för år 2014 är det fonderat underskottet 36.673 kr. Styrelsens förslag i enlighet med kallelsen att fakturera 200 kr i årlig medlemsavgift stärker resultatet för år 2016 med ca 40.000 kr och kommer därmed att ge fiberföreningen ett litet överskott.

Medlemsavgiften 200 kr avses ske i samband med fakturering av tjänster för kvartal fyra.

Finns det frågor om årsredovisning och revisionsrapport vänder ni er till undertecknad eller till någon i styrelsen. Mer info om redovisningen lämnas på årsstämman tisdag 3 maj (start kl 19.00) i Tärby Hembygdsgård.

Åke Jansson – ordförande TKF Fiberförening Ekonomisk förening

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

När du skrivit ditt meddelande, besvara även räkneuppgiften nedan, för att visa att du är en människa innan du trycker på skicka-knappen (detta förhindrar att skräpmeddelanden skickas från robotar). *