Wifi-frågor

Det kommer ofta frågor om wifi. Det vi kan svara generellt är att man inte ska behöva starta om routern då och då; det tyder på att något är felinställt i den egna utrustningen, ev. någon enhet som upprättar ett eget (nytt) nätverk med IP-adresser som krockar med dem från Inteno-routern.

Har ni flera vidaresändande enheter (s.k. nätverksförlängare för wifi) eller routrar är det med stor sannolikhet något i deras nätverkskonfiguration som inte är inställt på rätt sätt, så att krockar mellan de olika enheternas IP-adresser uppstår.

Jag hittade på byggahus.se en fråga kring att trådlösa enheter tappar uppkoppling hela tiden, med NetGear repeater inkopplad; jag antar att samma problem och lösning kan gälla andra repeatrar än NetGears. Personen med frågan fick starta om sin router (modem) c:a 1 gång per dygn. Följande uppges kunna vara en fungerande lösning:

Logga in på din extender (NetGear Repeatern) och ändra så att den själv använder statisk ip-adress (kolla manualen) och sätt sedan ip-adressen på extendern till ett högt värde i det använda ip-spannet så att din router INTE delar ut adressen till någon annan enhet. Det har löst problemet för andra som har Netgear-extendrar.
Källa: https://www.byggahus.se/forum/threads/problem-med-router-extender.261449/

Trådlösa repeaters / extenders bör vid en normal installation ställas in att agera som just extender / repeater. De bör inte ställas in att agera som accesspunkter eller brygga.

Nedan följer beskrivningar av ett par specialfall som vi fått kännedom om i föreningen:

Fall 1
Wifi upphörde att fungera då och då. Efter omstart av routern fungerade det åter en tid, men ibland krävdes omstart varje dag. Nedan följer medlemmens egen beskrivning av problemet och dess lösning:

Problem:
Jag hade anslutit en Apple router, AirPort Extreme och med den skapat ett nytt nätverk som var öppet. Till detta hade jag anslutit en Airport Express för att kunna strömma musik till vår anläggning i vardagsrummet. Bägge anslöts på vanligt vis med DCHP. Vad som hände då var att det blev IP-konflikter då någon av dessa enheter fick ett ip-nummer som kolliderade med andra enheter på Inteno-nätet.
Lösning:
Jag konfigurerade AirPort Extreme i bryggläge och skapade ett nytt nätverk utifrån det. Airport Express anslöt jag direkt till Inteno-nätet. Visserligen hävdar mitt Airport-verktyg att anslutningen är okänd, men ser jag på vad som sägs under ”Trådlöst” så är den trådlöst ansluten till Inteno-nätet med dess lösenord. Det verkar fungera.

 

Fall 2
Borttaget, då det senare framkom att det inte rörde wifi. Texten återfinns i separat dokument: Gamla Felsökningsfall2.

Fall 2
I detta fall behövde medlemmen starta om datorn direkt efter att den startat upp, för att det trådlösa nätverket skulle gå att nå. D.v.s. först efter andra uppstarten av Windows gick nätverket att nå.

Orsak
Vid första uppstart var nätverksikonen, åtminstone till en början, försedd med en avvikande ikon (en asterisk). Windows meddelade att detta nätverk trots allt hade åtkomst och signalstyrkan var normal, men att det inte användes. Det hela såg ”rörigt” ut och antydde att något var fel i nätverksinställningarna. Det fanns dessutom två nätverk tillgängliga – oklart vilket det andra var. Vi kom tillrätta med problemet utan att helt ha rett ut orsaken, men beskrivningar kring vad denna asterisk handlar om att det tidigare funnits ett annat nätverk tillgängligt, och att datorn nu inte ”visste” vilken nätverksuppkoppling som skulle göras.
Lösning
Efter att ha högerklickat på nätverksikonen i den nedre högerkanten av skärmen och valt ”Felsök” (”Troubleshoot problems” eller ”felsökaren för nätverk”) lät vi felsökningsguiden gå igenom alla steg och reparera det den ville. Därefter har uppkoppling mot det trådlösa nätverket skett vid första uppstart. (Problemet hade troligen även kunnat avhjälpas genom att radera samtliga tillgängliga trådlösa nätverk och starta om datorn, så att endast det korrekta nätverket kunde hittas och läggas till.)
Microsofts utökade anvisningar kring felsökning vid liknande fel finns här: https://support.microsoft.com/sv-se/help/10741/windows-10-fix-network-connection-issues.

Ett råd till medlemmar/anslutningar med liknande problem: kontakta NetAtOnce kundtjänst. Ni får även gärna lägga kommentarer här nedan.

 

Råd om långsam dator

Då och då stöter vi på frågor kring datorer som ”blivit långsamma”. Detta har inte med fibernätet att göra och beror heller aldrig på att datorn blivit gammal; det senare är en vanligt förekommande vanföreställning.

Nedan redogörs för Ett par mycket vanliga anledningar till att att datorer (Windows) kan bli ”långsamma”:

1. ”Riktig” omstart krävs / Windows Update

Vid ett flertal tillfällen när vi undersökt datorer har Windows bara behövt en riktig omstart för att åtgärda problemen som då berott på att uppdateringar för operativsystemet (Windows Update) inte installerats fullständigt. Datorns processor har gått på högvarv eller upptagit hälften av datorns processorkraft. Ibland har detta handlat om att mycket stora uppdateringar (flera gigabyte) helt enkelt inte hunnit hämtas ned innan användaren stängt av datorn, eftersom man använt datorn under för kort sammanhållen tid och dessutom över trådlöst nätverk (långsammare än trådbundet). I dessa fall åtgärdas problemet genom att låta Windows Update gå klart (välj att Starta om Windows och sök sedan fram Windows Update på datorn och se till att samtliga uppdateringar installeras).

I andra fall kan det vara en omstart, efter att uppdateringar hämtats, som behövs. Oftast brukar datorn meddela att den behöver starta om, men det tycks kunna uppstå lägen då uppmaningen inte syns och datorn heller inte startar om automatiskt. Observera att det inte är tillräckligt att stänga av datorn och sedan starta den! Valet som behöver göras i detta läge heter just ”Starta om”. De senare versionerna av Windows går snabbt att starta och stänga av, men ibland krävs en riktig omstart, så att operativsystemet läses upp i datorns arbetsminne på ett mer grundligt sätt (detta tar längre tid än den numera som standard aktiverade funktionen ”snabbstart”).

Specialfall: Windows Update hakar upp sig och slutförs aldrig

Ett problem som jag stött på ett par-tre gånger är att Windows Update aldrig slutförs, trots omstarter och lång väntan; en process som heter netsvc tar då ständigt så mycket kraft den kan från en cpu (processor) i din dator, vilket naturligtvis gör den långsam. Om du märker att Windows Update aldrig blir klar behöver detta åtgärdas.

För att bedöma om detta läget har uppstått på din dator kan du starta Windows Update för att se efter hur det ser ut där, eller – kanske lättare – öppna aktivitetshanteraren och se om processen netsvc tar t.ex. 50% av processorkraften, vilket är fallet om du har två CPU i din dator – på en dator med en kärna tar Windows Update så mycket kraft den kan och på en med 4 tar den alltså 25%.

Om Windows update har hängt upp sig på detta sätt, och inte går vidare över huvud taget, trots lång väntan, gå då in på denna sida:
https://support.microsoft.com/en-us/help/12373/windows-update-faq#1TC=windows-8 och välj ”What can I do if I’m having problems installing updates?”
Klicka sen på ”Use the Windows Update Troubleshooter to try to fix the problem.”
När du har klickat på ”Use the Windows Update Troubleshooter…” kommer du att behöva tillåta att felsökningsprogrammet laddas ned och körs. Troligen visas det en ruta med ett förslag att ”Öppna med” … Diagnistics Troubleshooting Wizard. Acceptera detta (öppna) och tryck på ”Next” och låt programmet hitta och åtgärda problemen med Windows Update.

Om ovanstående inte avhjälper problemet med att Windows Update hängt upp sig, se vidare råd här: https://superuser.com/questions/951960/windows-7-sp1-windows-update-stuck-checking-for-updates .

2. Antivirusprogram

Antivirusprogram är bra att ha, men inte när de är så resurskrävande att datorn blir i det närmaste obrukbar. Vid ett par tillfällen har undertecknad avinstallerat och avaktiverat alla möjliga onödiga småprogram (som ofta levereras med datorn, om man inte installerar Windows själv) men upptäckt att det till slut har varit antivirusprogrammet Avast som varit den största boven i dramat. Det är ett populärt antivirusprogram (gratis), och det gör säkert ett bra jobb, men det är mycket krävande och datorer som inte är kraftfulla och har gott om minne belastas helt enkelt för mycket av det för att det ska vara ett lämpligt val. Jag förordar Microsofts inbyggda antivirusprogram Security Essentials. Det integrerar sig visserligen inte med mejlprogram och webbläsare och det får ofta lägre betyg än de flesta andra stora antivirusprogram på marknaden, men det sköter de grundläggande uppgifterna hos ett antivirusprogram och är det enda kostnadsfria antivirusprogram som jag testat som jag inte upplever att påverkar datorns prestanda (annat än när den genomför fullständig scanning av datorn, vilket sker en gång i veckan som standard).

I sammanhanget kan tilläggas att antivirusföretaget McAffe ofta nästlar sig in på datorer genom att deras program följer med vid installation av program från andra företag, om man inte aktivt kryssar bort detta ”val”. Det är aldrig bra att köra antivirusprogram från mer än en leverantör; avinstallera alltså McAffe om du inte vet med dig att du aktivt installerat det och verkligen vill behålla det.

Ibland kan ovanstående problemområden även påverka internethastigheten; när datorn är så belastad att den inte orkar med. Utöver ovanstående två vanliga huvudorsaker kan det naturligtvis finnas en mängd andra anledningar till att en dator blivit långsam. Om datorn ifråga aldrig varit snabb kan det var idé att se över hur den är bestyckad, t.ex. vad gäller minne:

Arbetsminne (RAM-minne)
När affärerna nuförtiden säljer billiga datorer med 64-bitars Windows installerat, låter de uppenbarligen ofta bli att anpassa hårdvaran; 64 bitars Windows kräver ungefär dubbelt så mycket minne som 32-bitars Windows, och har man inte minne nog måste datorn ”swappa” mot hårddisken. Att datorn ”swappar mot hårddisken” innebär att operativsystemet, när arbetsminnet (RAM-minnet – snabbt men dyrt) blir fullt, tvingas skriva delar av arbetsminnets data till hårddisken (långsammare, billigare minne). När datorn senare åter behöver komma åt den delen av arbetsminnets data som placerades på hårddisken, måste dessa data läsas upp till det snabba arbetsminnet och någon annan del av arbetsminnet placeras på den långsammare hårddisken – data byter alltså tillfälligt plats mellan RAM-minne och hårddisk. Swap är engelska för byta.
Detta problem kan lösas genom att man sätter i mer arbetsminne (RAM-minne) i sin dator och / eller genom att man byter till en SSD-hårddisk, en nyare typ av hårddisk som saknar rörliga delar och är mycket snabbare än den äldre men billigare sorten med roterande skiva.

Andreas Jansson

TV-boxarna har kommit!

TV-boxarna har kommit och alla medlemmar som valt tv-paket är välkomna att hämta box på tider enligt sidan Hämta boxar.

Tv-boxen heter Dilog DIP-701.

Det medföljer en HDMI-kabel (sladd mellan tv-boxen och tv:n).

Äldre tv-apparater saknar HDMI-uttag, och man behöver en sladd som passar mellan ”AV-uttaget” på tv-boxen och det äldre vanliga SCART-uttaget på tv-apparaten. Uppenbarligen har man inte valt en standardlösning på boxen utan ett specialuttag. I bruksanvisningen står ”OBS! Använd enbart originaladapterkabel till DIP-701” och Sappas kundtjänst svarade på min fråga om denna AV till scart-adapter följande:

”Adaptern finns att köpa av oss över telefon, den kostar 149:- och brukar ta 1-2 arbetsdagar i leveranstid! Med vänlig hälsning Sappa … ”

Nedan en bild på tv-boxens baksida, med dess uttag.

DIP-701 - baksidaBruksanvisning Dilog DIP701: http://www.dilog.se/customfiles/new/main/produkter/DIP701/files/DIP-701.pdf

Inspelning

Efter egna försök har konstaterats att inspelning på USB-hårddisk fungerar alldeles utmärkt (även inspelning av två kanaler samtidigt som man tittar på en tredje!).

Vid inspelning på USB-minne (pinne) behöver man troligtvis ett minne av hög kvalitet, som kan ”skriva” tillräckligt snabbt. Billigare minnen skriver bara c:a 5 MB/s (bra minnen 15-20 MB/s), och det är troligtvis detta som får till effekt att programmet man tittar på hackar, under tiden inspelning pågår. Inspelningen som sådan blir dock korrekt.

Sappa rekommenderar att man använder en extern USB-hårddisk för inspelning.

 

Från fiberuttag till router – bildexempel

Nedan följer ett exempel i bild och korta texter, från fiberuttag till router.

Observera särskilt alla plastskydd på fiberdelarna!

Tag bort plastskyddet från fiberpatchkabeln, och sätt in den i den luckan under fiberuttaget som öppnar sig.

Tag bort plastskyddet från fiberpatchkabeln, och sätt in den i den luckan under fiberuttaget som öppnar sig.

Dra kabeln fram till mediaomvandlaren / routern. Mjuka böjar.

Dra kabeln fram till mediaomvandlaren / routern. Mjuka böjar.

Sätt upp underdelen till routern. Vi har felaktigt antagit att den innehöll själva mediaomvandlaren, men det visade sig snarare vara en fästplatta utan elektronik.

Sätt upp underdelen till routern. Vi har felaktigt antagit att den innehöll själva mediaomvandlaren, men det visade sig snarare vara en fästplatta utan elektronik.

Tag bort de två plastskydden enligt de röda pilarna på bilden.

Tag bort de två plastskydden enligt de röda pilarna på bilden.

Drag ur gummiproppen ur routern, enligt bild.

Drag ur gummiproppen ur routern, enligt bild.

Montera routern. Fäll in den i spåren och skjut in den.

Montera routern. Fäll in den i spåren och skjut in den.

Klart... bara att vänta på att det sätts ljus i fibern nu. (Det gamla ADSL-modemet sitter i jacket till höger på bilden ovan).

Klart… bara att vänta på att det sätts ljus i fibern nu. (Det gamla ADSL-modemet sitter i jacket till höger på bilden ovan: 0,25 MBit/s).

Om nätverk i huset (i kabel)

Denna artikel behandlar ”trådbundet” nätverk, från fiberskåp till apparater, medan föregående artikel primärt tar upp övriga nätverkslösningar (den långa texten med allt är nu uppdelad i två separata inlägg).

2013-12-27 Artikeln redigerad, främst med avseende på behovet av patchpanel. Övergång från vanlig nätverkssladd till installationskabel kan göras med vanligt nätverksuttag.

Fiberskåp

En bit från ditt hus står ett fiberskåp. Därifrån går slang med fiberkabel i, till ditt och några av dina grannars hus. Fiberkabeln går in genom väggen i ditt hus.

Fiberuttag

Bakom fiberuttaget kommer fiberkabeln in genom väggen, från slangen i marken. Fiberuttaget monteras av ElTel på din innervägg. Fiberuttag

Fibern svetsas fast i fiberuttaget (se http://fiber.tärby.se/svetsning-av-fiber/) och utgör sedan den fasta punkten för den inkommande fibern i din fastighet. Här händer inget med själva ljussignalerna i fibern och uttaget kräver därmed ingen ström (det är ett s.k. ”passivt gränssnitt”).

Fiberuttagets mått är: bredd: 7 cm, höjd: 9 cm, djup: 2,5 cm.

Signalerna går vidare till mediaomvandlaren genom fiberpatchkabeln som behandlas i nästa stycke.

Fiberförlängning

Från fiberuttaget dras en ”fiberförlängning” (fiber-patchkabel) till mediaomvandlaren.

Fiberpatchkabel förlängningsfiber

Fiberpatchkabeln är en förlängningssladd som tar vidare ljussignalen till mediaomvandlaren.

Du behöver beställa en fiberförlängning från TKF (ingår i avtalet). Denna förlängning finns endast i ett antal fasta längder, vi återkommer med mer information i denna fråga inom kort.

Välj en sladd som är så lång att mediaomvandlaren kan placeras på ett lämpligt ställe i ditt hem, gärna nära teleuttag och på ett ställe som det är så smidigt som möjligt att dra nätverkssladd från, till olika delar av ditt hus, om du inte vill köra helt trådlöst.

Sladden går inte att korta av eftersom den har svetsade kontakter, så överflödig kabel behöver fästas upp i en omväg eller lindas i en svagt böjd cirkel. Var försiktig med fiberkablar – bryt inte fibern hårt!

Mediaomvandlare och router

Mediaomvandlaren gör om ljuset från fiberkabeln till de elektriska signaler som en dator, tv-box eller telefon behöver för att ”förstå” signalerna.

Routern med uttagen

Routern med uttagen. 2 telefon-uttag (RJ-11), 2 internet-uttag (RJ-45), 2 tv-uttag. Överst i bilden syns de två antennerna för trådlöst nätverk. Tele-uttag nr 2 används endast vid dubbla teleabonnemang (med olika nummer) – TEL-uttag nr 2 är annars utan funktion. De två iptv-uttagen går inte att använda för ”vanligt internet”. Enligt uppgifter från NetAtOnce.

Ovanpå mediaomvandlaren sitter en router (uttalas raoter), som bland annat delar upp och styr signalerna så att de kan gå vidare till rätt apparat i hemmet. På routern sitter uttagen för internet, tv och telefon.

Routern skjuts på mediaomvandlaren som ett lock, så att de två boxarnas kontakter går i varandra. Eftersom dessa apparater sätts ihop, som om de vore en enda låda händer det ofta att hela detta "paket" benämns med samma ord (mediaomvandlare eller router) och ibland används även benämningen gateway som är en del i routern.

Routern skjuts på mediaomvandlaren som ett lock, så att de två boxarnas kontakter går i varandra. Eftersom dessa apparater sätts ihop, som om de vore en enda låda händer det ofta att hela detta ”paket” benämns med samma ord (mediaomvandlare eller router) och ibland används även benämningen gateway (som är en del i routern).

Mediaomvandlaren och routern som vi i TKF fiberförening kommer att använda heter Inteno FG500.

Film på yotube beskriver hur montering av mediaomvandlare görs: http://www.youtube.com/watch?v=RyiBYqWLqMw&feature=youtu.be

Trådbundet nätverk i huset

Genom att låta signalerna gå vidare i nätverkskabel från routern till dina apparater (istället för trådlöst), försäkrar du dig om maximal prestanda. Det går även att kombinera trådlöst med trådbundet. Det kan vara lämpligt att använda kabel till de apparater som är mest beroende av ”datarika”, ostörda signaler (t.ex. innehåller tv-signalerna väldigt mycket information och man störs mycket av en tv-bild som stannar till eller hackar).

Om du vill dra nätverkskabel till dina apparater i huset finns det några saker att tänka på. Fundera först på vad du har för apparater och hur nära routern de står.

Nedan följer tre olika förslag på dragning av nätverkskabel:

1) Om apparaterna finns nära routern, t.ex. datorer och tv i samma eller angränsande rum

I detta fall kan man överväga att dra en vanlig nätverkskabel direkt från routern till dator(er) och tv-box. Fäst sladdarna utmed eller under lister eller dölj dem under sladdgömmare eller i kabelkanaler.

Den typ av kabel du behöver är ”vanlig nätverkskabel” av typen ”CAT6” (certifierad upp till 10 Gbit/s).

Vanlig nätverkskabel med kontakter i båda ändar. Kablar finns även i platt utförande ("platt", "flat" eller "ultraflat" är begrepp som används).

Nätverkskabel finns i många olika längder, med kontakter i båda ändar. Standarden för kontakter som passar i routern och i dina apparater heter RJ45.

Från varje uttag på routern dras en nätverkskabel till en apparat. Om fler uttag önskas, kan man dra en av sladdarna till en s.k. switch (finns att köpa för några hundralappar) som ger fler uttag, som en förgreningsdosa (switchen kräver dock strömförsörjning).

2) Om du vill ha nätverksuttag på väggarna

Nätverksuttag monteras (liksom eluttag) standardmässigt i nya hus. Vid renoveringar kan det vara bra att tänka på att lägga in ett extra plaströr i väggen, för att underlätta möjligheten till infällda nätverksuttag med dolda sladdar.

Om det finns tomma rör i väggarna, använd dem (se kommentar angående elrör nedan). I annat fall får man hitta bästa möjliga lösningar genom att dra kabeln så snyggt som möjligt utmed lister, i listkanaler och dylikt och fram till utanpåliggande nätverksuttag på väggarna.

utanpåliggande nätverksuttagNär man drar nätverkssladd i väggarna brukar man använda en typ av kabel, som benämns installationskabel. Detta är en något styvare typ av kabel än den vanliga nätverkskabeln. Installationskabeln har ”solida” ledare så om man böjer den hårt fram och tillbaka många gånger går den sannolikt av (jämför med ståltråd). Installationskabeln är till för att köras in i plaströr i väggar, golv och tak, och fram till nätverksuttag på väggen. Installationskabeln skall alltså ligga still i väggen, eller fästas upp på annat sätt.

För att dra ett nätverk med installationskabel kan man göra på två sätt. Det enklaste sättet är att sätta upp ett nätverksuttag intill routern, och dra en kort nätverkskabel (med RJ45-kontakter i var ända) från routern till uttagets framsida. Från nätverksuttagets sida eller baksida går man så ut med en installationskabel, till ett annat uttag som sätts på väggen. Observera att det behövs en sladd per uttag som du vill ansluta till, eller en switch ”på vägen”, för att dela upp signalerna till flera sladdar eller uttag. För att göra fast installationskabeln i nätverksuttagen behövs ett slits- eller kroneverktyg (se t.ex. http://www.kjell.com/fraga-kjell/hur-funkar-det/natverk/kabelinstallation/installation-av-natverksuttag).

Alternativet är att sätta upp en patchpanel (=patchbox eller korskopplingspanel) till vilken man drar en ”vanlig” nätverkskabel per installationskabel som man vill ta ut från den. Detta uppgav jag (här) felaktigt vara enda sättet att utföra en bra installation, efter uppgifter på nätet som även bekräftades av personal på Kjell & c:o. Att från framsidan på ett nätverksuttag gå över från vanlig flerkardelig nätverkskabel till solid installationskabel tycks mycket behändigare (se ovan).

patchbox

Om man vill att alla vägguttag ska vara aktiva samtidigt behöver man en switch mellan routern och patchpanelen. I annat fall kan man välja vilka vägguttag som ska vara aktiva genom att flytta sladdarna mellan uttagen på framsidan av patchpanelen (och helt enkelt sätta i nätverkssladden, som kommer från routern, i det uttag på panelen som motsvarar ett visst vägguttag).

3) Att använda vanlig nätverkssladd som installationssladd

Man kan även dra vanlig flerkardelig nätverkssladd en längre sträcka i huset. Man kan då avsluta sladden med en nätverkskontakt som hänger löst eller går direkt in i apparat, eller så låter man den gå in i en switch, så att man får flera uttag.

Vägguttag med ”hona-hona”-kontakt (för RJ-45), där man skulle kunna sätta in nätverkssladd (RJ45-hane) på sidan/baksidan och få som ett normalt nätverksuttag på framsidan tycks inte existera. Uppenbarligen en missuppfattning från endera parten (undertecknad eller personal på Kjell & c:o).

”Fuskmetoder”

Om man är beredd att ”chansa” kan man klämma fast RJ45-hane på installationskablar (risk att hanen trillar av) och fästa in flertrådig nätverkskabel i ett vägguttag (risk att ledartrådar skärs av).

Material

Oftast väljer man en sladd av typen UTP (Unshielded Twisted Pair), vilket fungerar bra om sladden inte ska gå nära starkström (då kan skärmad kabel behövas, men inne i ett bostadshus är det sannolikt inget som behöver beaktas).

Observera att allting – installationskablar, patchpanel, kontakter etc – bör vara av typen CAT6, för att du inte ska riskera att få begränsningar av någon ”svag länk i kedjan”.

Andreas Jansson