Trivsam Årsstämma 2016

Årets stämma 2016 med fiberföreningens medlemmar hölls i god samförståndsanda under ledning av kvällens mötesordförande Lotta Liedberg. Knappt 10% av föreningens medlemmar (19 röstberättigade) var närvarande, tolkar detta som att de flesta troligen är nöjda med föreningens skötsel och ”hälsan tiger still”.
Ett viktigt beslut enligt styrelsens förslag var beslutet att uttaxera 200 kr i ”Årsavgift”. Fakturering av denna avgift kommer att ske under september månad i samband med fakturering av tjänster för kvartal fyra. Stadgarna tillåter att årsavgiften får vara lägst 100 kr och högst 200 kr.
Ett fyllnadsval skedde när Jan Gunnarsson (Väd Tärby) enhälligt valdes att ersätta Johan Sandström som utflyttat.
För övrigt blev det omval av samtliga ledamöter vars mandattid löpte ut.
Ordinarie ordförande överlämnade var sin liten blomma som tack till Johan och Lotta för deras engagemang.

Snarast årsmötets protokoll är justerat återfinns det under fliken ”Stadgar och protokoll”.

Med vänliga hälsningar samt tack för ert förtroendet att leda TKF Fiberförening ytterligare ett år.

Åke Jansson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

När du skrivit ditt meddelande, besvara även räkneuppgiften nedan, för att visa att du är en människa innan du trycker på skicka-knappen (detta förhindrar att skräpmeddelanden skickas från robotar). *