Enhällig stämma och reviderade stadgar

Måndag 2017-05-08 höll TKF sin årsstämma i Tärby Hembygdsgård.

Nitton medlemmar hade bänkat sig på plats denna mycket kylslagna vårkväll där man ibland såg någon snöflinga singla ner.

Styrelsens ordförande Åke Jansson inledde med en muntlig redovisning av året som gått och vad styrelsen har att arbeta med under innevarande år. Det mindre trevliga är att kostnadsökningar tvingar fram en höjning på 20 kr per månad från 1 juli i år. Vilket innebär att priset för internettjänsten 200–200 Mbit.s inkluderat IP-telefoni kommer att kosta 260 kr/månad. Internet 1000 -1000 går att beställa via Net at Once och kostar 199 kr extra per månad. Åke informerade vidare att SAPPA även har kanalpaket med playtjänster.

Styrelsen kommer efter sommaren att förhandla med Net at Once om kommande avtalsperiod. För att undvika ett par dagars avbrott vid bytet av KO är det fördelaktigt om vi kan komma fram till ett bra avtal med Net at Once och undvika driftsstopp i nätet. Styrelsen har fått indikation på att en avtalsförlängning innebär att det kollektiva TV-paketet inkluderar kanalpaketet ”SAPPA Alltid” utan nuvarande kostnad 49 kr. Samverkan med övriga fiberföreningar i Sjuhärad gör att vi lätt kan se om det finns alternativa leverantörer som är bättre alternativ.

Senaste året har intresset ökat från de fåtal fastighetsägare som fortfarande saknar fiberanslutning. Sex nya anslutningar tillkom under år 2016 och fler är på gång detta år.

I Tärby och Komlösa telestationsområden släckte Telia ner det gamla kopparnätet den 1 maj (2017) efter att ha varit i drift sedan 1930-talet. I detta område återstår idag endast några enstaka hushåll som saknar fiberanslutning.

Den formella delen av stämman leddes av Magnus Liedberg som valdes till stämmans ordförande. Resultatet för år 2016 redovisade en mindre vinst (ca 41000 kr) efter två års förlustresultat och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Enhälligt beslutade stämman enligt styrelsens förslag att revidera nuvarande stadgar där den största förändringen gäller möjligheten att enklare ändra stadgarna. Stämmans beslut innebär att det endast krävs ett stämmobeslut där två tredjedelar av de röstande medlemmar tillstyrker ändring.

I de nya stadgarna står det nu tydligare att medlem som inte önskar kallelse med e-post när som helst kan kräva få kallelsen skriftligt i sin postlåda.

För att minimera kostnader är det en stor fördel om flertalet medlemmar väljer kallelse via e-post.

Styrelsen fick en mindre förändring där nyval av Staffan Göransson ersatte Roland Karlsson ”Rolle” som funnits med i ordinarie styrelse från start.

Snarast stämmoprotokollet är justerat finner ni det under fliken ”protokoll och stadgar”.

Åke Jansson (omvald ordförande) telefon 0705 424865 eller 033-265500

Föreningens säte

Föreningens säte

Högerklicka på länken och välj ”öppna länk i ny flik” om den inte är klickbar.

Klicka på ovanstående länk som förklarar varför det skall anges i TKF stadgar i vilken kommun föreningens säte finns.

”Säte” är enligt Wikipedia platsen där en icke fysisk person (alltså juridisk, exempelvis TKF Fiberförening) för svensk rätt har sin hemvist.

Frågan blev aktuell på dagens årsstämma och var verkligen lärorik.

Åke Jansson

Internet (DNS-)problem

Ett antal av föreningens medlemmar har i kväll uppmärksammat att internet slutade fungera. NetAtOnce meddelande vid 18-tiden på sin hemsida http://netatonce.se/driftinfo att de påbörjat åtgärder med anledning av en s.k. överbelastningsattack.
Det tycks som att problemet är löst nu strax efter kl 20, men om det återkommer kan det vara bra att känna till litet om vad man kan göra:

NetAtOnce har på sidan enligt ovan lagt ut information om hur man kan gå tillväga för att komma runt problemet genom att ändra DNS-server till en som inte är ”under attack” (eller som de inte arbetar med för att få igång). De flesta har säkert sina datorer inställda på att automatiskt välja DNS-server, men genom att uttryckligen styra om till en viss (fungerande) DNS-server kan man alltså få igång internet även när den ordinarie DNS-servern är ur funktion.

Följande bild visar var man ändrar DNS-inställningen på en dator med Windows 10:
Klicka på bilden för att visa den i större format.

Den DNS-server som NetAtOnce föreslog att man skulle ändra till var: 217.10.96.5 men skulle man inte ha en sådan uppgift till hands kan man använda sig av Googles DNS-server vars IP-nummer är lätt att komma ihåg: 8.8.8.8.

Undertecknad kommer att återställa inställningen till att automatiskt erhålla adress till DNS-server nu när problemen verkar vara över.

Ytterligare information: Din dator använder sig av en DNS (Domain Name Server / domännamnsserver) på en viss IP-adress för att ta reda på vilka IP-adresser som en viss URL (en webbadress t.ex. www.google.se), som du försöker att nå, motsvarar. Om IP-adressen inte kan erhållas från DNS-servern går det inte att hitta fram till hemsidor på vanligt sätt.
Detta är också anledningen till att TV och telefon inte påverkats; dessa apparater behöver inte slå upp webbadresser på en extern DNS-server, utan ansluter direkt mot IP-adresser som de själva ”känner till” (enkelt förklarat).

Andreas Jansson