Driftavbrott Tärby-noden

Nattens ”uppgradering av mjukvara gjorde att en huvudswitch i Tärby-noden släcktes” enligt uppgift från Net at Once tekniker. Efter att jag dragit ur elkablarna i noden och återkopplat dem igen kom nätet i Tärby- Komlösa-området åter i drift.

Åke Jansson

Driftsstörningar augusti 2018

NetAtOnce meddelar nu följande:
Driftstörningen är nu över och vi har vidtagit åtgärder för att det inte ska inträffa igen
 se mer: https://www.netatonce.se/driftinfo

Orsaken till driftsstörningarna i Sjuhärads samtliga 14 fiberföreningars område vet vi nu är orsakade av överbelastningsattacker. Net at Once (operatör i samtliga 14 berörda föreningar) har nu åtgärdat problemen så dessa ej skall uppträda igen. I mejlet till TKF beklagar företaget olägenheterna som uppstått.

Åke Jansson

Fiberavbrott vid Väd

I samband med ett raseringsarbete av Telias gamla telefonstolpar utmed grusvägen mot Fänneslunda grävdes vår stamfiber av onsdag förmiddag 25 juli.

Det är 22 drabbade anslutningar, lokaliserade norr/öster om Väd. Även Väla är drabbat.

Reparationsarbetet har redan inletts. Hur lång tid reparationen tar vågar vi i nuläget inte specificera.

Ny fiber är nu ”blåst” på denna långa sträcka och tekniker kommer att ”svetsa” fibern i eftermiddag (torsdag 26/7) var beskedet från Eltel Borås kl 14.00.

Vid mitt besök kl. 18.00 på plats hade teknikern börjat svetsningen av fibern vid första skåpet (det är i två skåp som fiberkabeln skall svetsas upp), han (teknikern på plats) hoppades att allt skulle vara klart och fibern i drift vid kl. 20-21 tiden i kväll.

Fredag morgon 27 juli; de flesta av TKF 22 berörda fastigheter hoppas jag nu konstaterat att fibernätet är i normal drift. Vi hoppas att den fortsatta raseringen av det gamla kopparnätet i Tärby görs så att inga fler driftstopp i TKF fibernät inträffar.

Sidan uppdaterad fredag 27/7 kl

TKF – Åke Jansson

 

 

Semestertips

Semestertips för er som gillar film. Med bibliotekskortet i Borås kommun är det lätt att helt lagligt streama hem film till din internetanslutna dator utan kostnad. Med kabel kan du lätt ansluta din TV till datorn för att få mer ”biokänsla”.

Kopierat från Borås Stads hemsida:

Strömmande film

Biblioteken i Borås erbjuder filmtjänsten Cineasterna. Där kan du via ditt lånekort se på strömmande film hemifrån. Helt gratis! Du loggar in med ditt bibliotekskortnummer/personnummer och pin-kod via länk. Antalet filmer är begränsat till 8 filmer per användare och månad. Lånet är tillgängligt i 48 timmar

https://www.cineasterna.com/sv/help-and-contact

Trevlig sommar med hälsningar från TKF fiberförening

Årsstämma i sommarvärme

TKF höll sin ordinarie stämma i sommarvarmt väder vilket kan vara orsaken till att det endast infann sig 19 medlemmar av föreningens totalt 214 medlemmar.

Stämman inleddes med information från vår KO (kommunikationsoperatör). Oscar Söderberg från Net at Once informerade om vilka förändringar som sker när nu TKF Fiberförening tecknat nytt femårigt avtal med företaget. Den nya perioden startar 1/1 2019 men föreningen fick redan från 1 januari 2018 ta del av ett bättre TV-utbud där även byte till nyaste modellen av router (mediaomvandlare) kan göras till reducerat pris och om routern är trasig få göra ett byte till ny (senaste modellen) utan kostnad. SAPPA kommer också att uppgradera programvaran i TV-boxarna men redan idag är det möjligt att spola fram och åter i inspelade TV-program. Vid tillval av kanalpaket går det att välja paket med Play-funktion (dessa kanalpaket beställs direkt från SAPPA). Information om ny teknik kommer vi som tidigare att beskriva på denna hemsida i samband med att förändringar blir aktuell. Ytterligare ett informationsmöte kommer att hållas till hösten då samtliga tjänsteavtal med våra medlemmar måste förnyas på grund av att befintliga avtal löper ut vid årsskiftet. För de som då önskar hastigheten 1000/1000 Mbit per sekund återkommer möjligheten att göra detta för en extra kostnad på 99 kr/månad när nytt avtal tecknas. I samband med att nytt kollektivt 5-årigt avtal tecknas sker en mindre prissänkning på dessa tjänster. Det öppnas också en möjlighet att välja tjänster från ”öppen plattform” för de som så önskar. Efter avslutad information fick Oscar ta emot en spontan och uppskattande applåd från de församlade.

På årets stämma som leddes av Lotta Liedberg fick medlemmarna ta del av det gångna årets räkenskaper som visar att TKF har en sund och god ekonomi. Vinsten för år 2017 var något lägre än föregående år vars huvudsakliga orsak beror av att TKF nu har en kostnad för tecknat SLA-avtal med Eltel, denna tjänst var under de tre första verksamhetsåren kostnadsfri. Föreningens SLA-avtal innebär att vi vid allvarligt fel i nätet kan erhålla påbörjad felavhjälpning inom fyra timmar dygnet runt årets alla dagar. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2017. Det blev även omval på samtliga poster helt i enlighet med valberedningens förslag.

Protokoll Stämma TKF 2018-05-07

Förvaltningsberättelse TKF för år 2017

Åke Jansson